c S

Št. zadetkov: 4

1
Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SOCIALNA ZAVAROVANJA KOT TEMELJ PRAVICE DO SOCIALNE VARNOSTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Prispevek poudarja pomen socialnih zavarovanj za uresničevanje mednarodne in ustavne temeljne človekove pravice do socialne varnosti. Predstavljene so skupne značilnosti in nekatere posebnosti. Ugotovljeno je, da se v času (ekonomskih ali zdravstvenih) pretresov v družbi sistem social...

2
Medgeneracijska (ne)enakost

Avtor: Andraž Rangus

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: Socialna zavarovanja kot temelj pravice do socialne varnosti

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Pokojninsko zavarovanje je eden izmed temeljnih družbenih podsistemov, s katerimi se zagotavljajo ustrezni dohodki vsem posameznikom, ki zaradi starosti ali nezmožnosti za delo na trgu dela ne morejo več opravljati pridobitne dejavnosti ter si s tem zavarovanjem zagotovijo socialno in...

3
Pravne pomanjkljivosti invalidskega zavarovanja

Avtor: Marijan Papež

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: Socialna zavarovanja kot temelj pravice do socialne varnosti

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Področje invalidskega zavarovanja je pomemben del obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za to področje še v večji meri kot za pokojninsko zavarovanje veljajo načela: socialne države, medgeneracijske solidarnosti, vzajemnosti in redistribucije (prerazporeditve). V pretek...

4
Pokojninska reforma je sprejeta, naj živi reforma!

Avtor: Tilen Božič

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SOCIALNA ZAVAROVANJA KOT TEMELJ PRAVICE DO SOCIALNE VARNOSTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Pokojninski sistem je dinamična tvorba s silovito inercijo, zato ga je treba stalno prilagajati duhu časa in tako zagotavljati trajno vzdržnost z vidika javnih financ in z vidika ljudi, ki jim je namenjen. Zastoj v razvoju tega sistema ima lahko drastične posledice. Te se najprej pok...

Počisti vse