c S

Št. zadetkov: 32

1

Prosto dostopen članek

Izpodbojnost sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev zaradi kršitve pravice do obveščenosti

Avtor: Peter Podgorelec

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: V sodni praksi obstajajo različna stališča o tem, ali lahko izključeni delničar izpodbija sklep skupščine o izključitvi, če na vprašanja o ponujeni denarni odpravnini, ki jih je postavil na skupščini, ni dobil popolnih in pravilnih odgovorov. Avtor podpira stališče, po katerem izključitev ...

8

Prosto dostopen članek

Pridobivanje delnic obvladujoče družbe s strani odvisnih družb

Avtor: Peter Podgorelec

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2019

Povzetek: Povzetek: Če delnice obvladujoče družbe pridobi odvisna družba, se pri tem pojavijo enake nevarnosti, kot če bi obvladujoča družba pridobila lastne delnice. Zato Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 251. členu pravni režim pridobivanja in posesti lastnih delnic razširja tudi na te primere. Avtor o...

9
Odgovornost uprave obvladujoče družbe za zakonitost poslovanja odvisnih družb

Avtor: Peter Podgorelec

Rubrika: Aktualna vprašanja korporacijskega prava

Datum: 1.10.2018

Povzetek: Povzetek : Skrb za zakonitost delovanja je ena temeljnih dolžnosti poslovodstva vsake družbe. V primeru koncernske povezanosti se ta dolžnost razširi še na odvisne družbe, kar pomeni, da je uprava odgovorna za zakonitost delovanja ne le "lastne", to je obvladujoče družbe, ampak tudi odvisnih družb. ...

18
Dopustnost posojil in finančne pomoči med družbeniki, delničarji in njihovo gospodarsko družbo

Avtor: Peter Podgorelec

Rubrika: KORPORACIJSKO PRAVO - GOSPODARSKE DRUŽBE

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Avtor obravnava posojila med družbo in njenimi družbeniki oziroma delničarji. Posojila družbi in zavarovanja so v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) posebej urejena (498., 499. člen in četrti odstavek 227. člena - tako imenovana kapitalska posojila). Posojila družbe družbenikom (up-stream) pa je ...

19
Odgovornost direktorjev in nadzornikov v Evropski uniji

Avtor: Peter Podgorelec

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2014

Povzetek: Avtor v članku analizira ugotovitve obsežne primerjalnopravne analize o dolžnostih in odgovornostih članov organov delniških družb v Evropski uniji, ki jo je po naročilu Evropske komisije izdelala London School of Economics. Na podlagi ugotovitev študije definira ključna vprašanja, ki so lahko v pri...

20

Prosto dostopen članek

Arbitražna klavzula v ustanovitvenih aktih gospodarskih družb

Avtor: Peter Podgorelec, Andreja Primec

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.2013

Povzetek: Zaradi nekaterih prednosti (nejavnost in hitrost postopka, strokovnost arbitrov itd.) je arbitražni postopek priporočljiv tudi za reševanje korporacijskih sporov. Na splošno je mogoče ugotoviti, da slovenska zakonodaja za to vzpostavlja ustrezen normativni okvir, pri čemer pa je seveda treba upoštev...

Počisti vse