c S

Št. zadetkov: 9

1
Zakon o gospodarskih družbah z novelo ZGD-1L

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/2

Rubrika: Recenzija

Datum: 19.4.2024

Povzetek: V začetku leta 2024 je Lexpera GV Založba izdala knjigo Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) z novelo ZGD-1L z bogatimi uvodnimi pojasnili avtorjev prof. dr. Saše Preliča in doc. dr. Jerneje Prostor. S to knjigo založba nadaljuje zelo koristno tradicijo izdajanja tovrstne monografije ob vsaki noveli...

3
Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, 4. knjiga Komentar novel ZGD-1I, ZGD-1J in ZGD-1K

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/2

Rubrika: Recenzija

Datum: 1.5.2023

Povzetek: Ob novem letu je Lexpera d.o.o. (GV Založba) izdala Veliki komentar zakona o gospodarskih družbah, 4. knjiga, ki je pod taktirko redaktorja prof. dr. Marijana Kocbeka združil komentarje priznanih avtorjev dr. Marijana Kocbeka, dr. Boruta Bratine, dr. Marjana Odarja, dr. Nine Plavšak, dr. Petra Podgo...

4
Veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtor: Luka Mišič

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Recenzija

Datum: 1.2.2022

Povzetek: Tri leta po težko pričakovanem izidu Velikega komentarja Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (izdajatelj: Lexpera d.o.o., GV Založba), ki je nadgradil komentar iz leta 2014, je izšla njegova 2., spremenjena in dopolnjena izdaja. Kot v uvodu nove izdaje izpostavlja Andraž Rangus, eden iz...

5
Monografija Sodno pravo Evropske unije

Avtor: Janja Hojnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/2

Rubrika: Recenzija

Datum: 1.4.2021

Povzetek: V veselje mi je, da imam priložnost podati recenzijo druge, prenovljene izdaje monografije profesorja dr. Mateja Avblja z naslovom Sodno pravo Evropske unije. Prva izdaja te knjige z naslovom Izbrane sodbe Sodišča Evropskih skupnosti s komentarjem je izšla leta 2009 in je pomenila pomembno pridobite...

6
Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) z razširjenimi uvodnimi pojasnili

Publikacija: Podjetje in delo, 2021/1

Rubrika: Recenzija

Datum: 1.2.2021

Povzetek: Urednika: Vesna Rijavec, Aleš Galič Avtorji: Vesna Rijavec, Aleš Galič, Tomaž Keresteš, Tjaša Ivanc, Miha Verčko Založnik: Lexpera, GV Založba, Ljubljana 2020, 445 strani Pri GV Založbi je nedavno izšla knjiga Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) z razširjenimi uvodnimi poja

7
Monografija Šport in pravo

Avtor: Matija Kovač

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/8

Rubrika: Recenzija

Datum: 16.12.2020

Povzetek: Monografija Šport in pravo je nedvomno pravo enciklopedično delo z interdisciplinarnega področja prava in športa. Njena analitična odličnost, znanstvena rigoroznost, tematska raznovrstnost, interdisciplinarnost, aktualnost, sistematičnost in pragmatična specifičnost jo uvrščajo med slovenske pravne ...

8
Nina Plavšak (ur.), Renato Vrenčur (ur.) in drugi: Zastavna pravica

Avtor: Marko Zaman

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/3-4

Rubrika: Recenzija

Datum: 1.7.2018

Povzetek: Avtorji nove knjige v zbirki Sodobno stvarno pravo so se odločili sistematično in poglobljeno analizirati pravne položaje, ki v praksi nastajajo v zvezi z institutom zastavne pravice, in sicer tako na abstraktni kot na povsem konkretni ravni - z obravnavo izbranih podvrst zastavnih pravic. Praksa je...

9
Rado Bohinc: Družbena odgovornost

Avtor: Zvone Vodovnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: Recenzija

Datum: 1.8.2017

Povzetek: Dr. Rado Bohinc je lani pri založbi Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani izdal svojo najnovejšo znanstveno monografijo Družbena odgovornost. Izšla je 30 let po izidu njegove prve monografije Lastnina in upravljanje leta 1987 pri Gospodarskem vestniku. Oba časovna mejnika in tu...

Počisti vse