c S

Št. zadetkov: 10

1
Prava mera odškodninskega prava

Avtor: Ada Polajnar Pavčnik

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek V prispevku avtorica obravnava nove težnje, ki se pojavljajo v našem odškodninskem pravu. Njihov cilj je, da se oškodovancu na vsak način povrne škoda, ne glede na položaj povzročitelja škode. Podrobneje analizira institut kaznovalne odškodnine, ki izvira iz anglo-ameriškega sistema

2
Novejši razvoj evropskega kolizijskega prava

Avtor: dr. Ada Polajnar Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Avtorica v prispevku analizira evropski kolizijski uredbi o pogodbenih obligacijskih razmerjih in nepogodbenih obveznostih (Rim I in Rim II). Akta pomenita evropsko poenotenje kolizijskega prava na področju obligacijskih razmerij in sta rezultat razvoja teorije in prakse na tem področju ter uspešneg...

3
Amerikanizacija odškodninskega prava

Avtor: dr. Ada Polajnar Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. RAZLIČNA IZHODIŠČA ODŠKODNINSKEGA PRAVA V ZDA IN V EVROPI Čemu takšen naslov, ki ima tudi negativen naboj? Uvodoma želim poudariti, da nimam ničesar proti kateremukoli (pa tudi ne ameriškemu) pravu, sem pa nasprotnica nekritičnega privzemanja in presajanja tujih pravil v naš pravni red, saj se...

4
Pravo in vrednote: Vrednote v kolizijskem pravu

Avtor: dr. Ada Polajnar Pavčnik

Rubrika: DR Drugo

Datum: 2.10.2001

Povzetek: Ada Polajnar-Pavčnik doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Kolizijske norme mednarodnega zasebnega prava opredeljujemo kot formalno pravo - ne dajejo nam vsebinske rešitve, temveč nam povedo, katero pravo je treba uporabiti v konkretnem primeru. Kljub svoji formalni n...

5
Novejši razvoj odškodninske odgovornosti: Funkcija odškodninskega prava in njeno uresničevanje

Avtor: dr. Ada Polajnar Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Ada POLAJNAR-PAVČNIK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani I. NOVI PRIMERI ŠKOD V SODOBNEM SVETU Pomen odškodninskega prava, ki ureja obligacijskopravna razmerja, nastala s povzročitvijo škode, v današnjem času nenehno raste: zaradi sodobnega tehnološkega razvoja je čedalje v...

6
Varstvo ustavnih človekovih pravic med zdravljenjem

Avtor: dr. Ada Polajnar Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.10.1998

Povzetek: Ada POLAJNAR-PAVČNIK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD V zadnjem času tudi v Sloveniji posvečamo nemajhno pozornost problematiki prava in medicine, problematiki, ki jo obravnava tudi današnja javna tribuna. Na ta vprašanja je pri nas v dveh člankih v Pravniku tik ...

7
Neveljavnost pogodb

Avtor: dr. Ada Polajnar Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 28.10.1996

Povzetek: 1. STOPNJEVANJE NEVELJAVNOSTI ZOR je pri ureditvi problematike veljavnosti oziroma neveljavnosti pogodb izhajal iz razvoja naše sodne prakse, opirajoč se pri tem na spoznanja sodobne civilistične teorije in sodobnih zakonodajnih ureditev.

8
Nekateri civilnopravni vidiki varstva pred posegi v človekovo zasebnost

Avtor: dr. Ada Polajnar Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1994

Povzetek: Ada POLAJNAR-PAVČNIK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Ob izpolnjevanju najrazličnejših obrazcev vedno pogosteje srečujemo rubriko EMŠO. V javnosti od časa do časa vznikne afera, povezana s prisluškovanjem, prestrezanjem pisemskih pošiljk ali z nadzorovanjem posam...

9
Pravne praznine - odnos do zakona o obligacijskih razmerjih

Avtor: dr. Ada Polajnar Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 30.10.1992

Povzetek: Ada POLAJNAR-PAVČNIK doktorica pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Kakor na drugih pravnih področjih, je osamosvojitev Slovenije vzpostavila poseben pravni položaj tudi na civilnopravnem in s tem na obligacijskopravnem področju. Poudariti pa je treba, da je do tega položaja p...

10
Pravna načela v mednarodnem zasebnem pravu

Avtor: Ada Polajnar Pavčnik

Rubrika: ČL Članki

Datum: 20.10.1991

Povzetek: Ada POLAJNAR-PAVČNIK diplomirana pravnica Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Mednarodno zasebno pravo rešuje pravna razmerja s tujimi elementi, razmerja, v katerih nastopajo stiki in kolizije med več pravnimi ureditvami. Načini reševanja teh kolizij so različni. Situacije lahko rešujemo s po...

Počisti vse