c S

Št. zadetkov: 5

1
Kazenskopravni vidiki plagiata

Avtor: Hinko Jenull

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: IL Intelektualna lastnina

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek v okviru širše teme o pravnih in etičnih vidikih plagiata obravnava kazenskopravno varstvo moralne avtorske pravice pred posegi v pravico do priznanja avtorstva in pravico do spoštovanja avtorskega dela. Na ravni normativne ureditve v Kazenskem zakoniku (KZ-1) so podrobneje analizirani zak...

2
Politika kazenskega pregona

Avtor: Hinko Jenull

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: KR Kriminaliteta

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. SISTEMSKE PODLAGE 2.1. Ustavne in zakonske podlage 2.2 Teoretične, primerjalne in mednarodne podlage 3. DOLOČANJE POLITIKE KAZENSKEGA PREGONA 3.1. Politika pregona kot del kriminalitetne politike 3.2. Politično in strokovno odločanje o kazenskem pregonu 4. UVELJA...

3
Nova ravnovesja v izvršilnem postopku

Avtor: Hinko Jenull

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/6-7

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: I. UVOD Izvršilnemu postopku je pri nas namenjena premajhna pozornost. Že pogled na dosegljivo literaturo s tega področja kaže nesorazmerje do drugih delov civilnega prava. Tudi odnos sodne prakse do izvršbe ni ustrezen, včasih je celo podcenjujoč. Delo v izvršilnih zadevah se večkrat šteje za "ruti...

4
Stečaj podjetnika stečajnika

Avtor: Hinko Jenull

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 9.6.2000

Povzetek: Hinko JENULL diplomirani pravnik odvetnik v Ljubljani 1. UVODNO V skladu z načelno uveljavljeno univerzalnostjo novega gospodarskega statusnega prava(*1) je Zakon o gospodarskih družbah(*2) predpisal, da se skupne določbe zakona (o dejavnosti, firmi, sedežu, podružnici, prokuri in poslovni skr...

5
O pravičnosti in pravni varnosti

Avtor: Hinko Jenull

Publikacija: Podjetje in delo, 1998/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.10.1998

Povzetek: Hinko JENULL diplomirani pravnik odvetnik v Ljubljani I. VELIKA PREVARA "Razkrita velika prevara - Državljani Slovenije žrtve največje doslej znane goljufije - Kdo vse je vedel za nečedne posle in jih javnosti zamolčal?" Danes je Slovenijo pretresla novica o razkritju doslej največje slepar...

Počisti vse