c S

Št. zadetkov: 5

1
Odvzem protipravno pridobljenega premoženja: civilnopravni vidiki

Avtor: Luigi Varanelli

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je stičišče dveh področij prava: kazenskega in civilnega. Kazensko materialno pravo je podlaga, ki omogoča odvzem premoženja, saj je pojem nezakonitost izvora prepleten s kazenskimi materialnopravnimi določbami. Pogoj za odvzem premoženja je namreč stor...

2
Prenos lastninske pravice v zavarovanje

Avtor: dr. Luigi Varanelli

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: STV Stvarno pravo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtor v prispevku analizira in komentira zakonsko ureditev prenosa lastninske pravice v zavarovanje v Sloveniji. V prvem delu komentira določbe Stvarnopravnega zakonika, ki se na-našajo na fiduciarni prenos lastninske pravice, v drugem delu pa analizira in komentira novej-še smernice sod.....

3
Pristojnost nacionalnih sodišč v civilnih in gospodarskih zadevah (Uredba št. 44/2001)

Avtor: dr. Luigi Varanelli

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/3-4

Rubrika: DR Drugo

Datum: 16.6.2005

Povzetek: Povzetek V prispevku so podrobno analizirana pravila o pristojnosti sodišč v civilnih in gospodarskih zadevah po Uredbi št. 44/2001. Po vstopu Slovenije v EU morajo namreč slovenska sodišča upoštevati pravila o pristojnosti, ki so navedena v uredbi. V skladu s splošnim pravilom uredbe mora tožnik vl...

4
Odškodninski vidiki zlorabe prevladujočega položaja

Avtor: Luigi Varanelli

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 8.4.2002

Povzetek: Luigi VARANELLI univ. diplomirani pravnik odvetniški kandidat v Ljubljani NAMESTO UVODA Protimonopolna zakonodaja je nedvomno zelo pomembna novost v modernih pravnih redih. Njena pravila se še oblikujejo. Menim, da je lotevanje njenih problemov in s tem povezanih odprtih vprašanj velik izziv z...

5
Leveraged buyouts med teorijo in prakso

Avtor: Luigi Varanelli

Publikacija: Podjetje in delo, 2001/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.6.2001

Povzetek: Luigi VARANELLI univ. diplomirani pravnik Ljubljana 1. POJEM Z izrazom leveraged buyout ali buyouts (v nadaljevanju LBO) mislimo na finančno operacijo, prek katere določena holding družba (holding company) oziroma (pogosteje) kakšna družba, ki jo ad hoc ustanovijo pobudniki operacije (newco al...

Počisti vse