c S

Št. zadetkov: 3

1
Javna naročila pri spremembah obsega del po besedilih FIDIC

Avtor: mag. Maja Potočnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2016

Povzetek: Ko je Evropska komisija Republiki Sloveniji za izvedbo javnih razpisov, ki sredstva črpajo iz Kohezijskega sklada, priporočila uporabo besedil FIDIC, ni nič kazalo na hude zaplete ob izteku Operativnega programa za obdobje 2007-2013. Ob koncu črpanja evropskih sredstev so namreč nekateri...

2
Pravne posledice začetka postopka zaradi insolventnosti za predhodne odredbe

Avtor: Maja Potočnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: STP Stečajno pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Sodišče na podlagi prvega odstavka 260. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) lahko odredi predhodne odredbe, ki so taksativno naštete v točkah 1 do 6. Med njimi je tudi prepoved organizaciji za plačilni promet, da bi dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu z njegovega računa izplačala de...

3
Ali so ponudbe v postopkih oddaje javnih naročil informacije javnega značaja

Avtor: Maja Potočnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: JN Javna naročila

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prispevek obravnava pravno ureditev varovanja poslovnih skrivnosti v pravu javnih naročil, predvsem z vidika kolizije s pravili o dostopu do informacij javnega značaja. Uvodoma definira pojem poslovne skrivnosti, ureditev tega pojma v pravu javnih naročil ter obravnavanje pojma pri

Počisti vse