c S

Št. zadetkov: 5

1
Prenehanje koncesijske pogodbe

Avtor: Petra Ferk

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja koncesij

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Koncesijske pogodbe pri nas urejajo različni zakoni, ki so glede posameznih institutov pogosto med seboj terminološko in vsebinsko neusklajeni - tudi glede prenehanja koncesijskih pogodb. Postavljajo se številna vprašanja. Namen prispevka je sistematičen pregled načinov prenehanja kon...

2
Elektronski podpis in pravna varnost: vrste elektronskega podpisa in katerega izbrati, da se ustrezno zavarujemo

Avtor: Petra Ferk

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Digitalna doma in izzivi za pravo in pravnike

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Članek obravnava nekatera ključna pravna vprašanja v zvezi z elektronskim podpisovanjem. Obravnavane so zahteve Uredbe (EU) št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (Uredba eIDAS) glede elektronskega podpisovanja in r...

3
Osebe javnega prava kot ponudniki

Avtor: Petra Ferk, Boštjan Ferk

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.6.2011

Povzetek: Povzetek V pravu javnih naročil in javnih razpisov načeloma velja, da so naročniki osebe javnega prava, vendar pa v praksi prihaja tudi do obrnjene situacije, ko oseba javnega prava nastopa kot ponudnik. Pri obravnavi oseb javnega prava kot ponudnikov pri sklepanju javnih pogodb sta obravnav

4
Ali je Državna revizijska komisija sodišče

Avtor: mag. Petra Ferk

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Avtorica v članku obravnava pravno naravo Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. V prvem delu prispevka analizira, ali le-ta izpolnjuje merila sodišča po 234. členu PES, v drugem delu prispevka pa, ali postavljeni standardi zadostujejo ustavnopravnim zahtevam, ki so...

5
Gospodarske javne službe po pravu Evropske skupnosti

Avtor: Petra Ferk

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 27.6.2007

Povzetek: 1. OPREDELITEV POJMA JAVNE SLUŽBE 2. GOSPODARSKE IN NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 3. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE KOT ELEMENT EVROPSKEGA MODELA SOCIALNE DRUŽBE 3.1. Izhodišča PES 3.2. Priporočila Komisije, parlamenta in Sveta glede ureditve gospodarskih javnih služb 3.3. Sodbe Sodišča 4.

Počisti vse