c S

Št. zadetkov: 3

1
Objektivne utemeljitve v konkurenčnem pravu Evropske unije

Avtor: Rok Dacar

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Avtor v prispevku osvetljuje institut objektivne utemeljitve, kot ga razume konkurenčno pravo Evropske unije. V tem pogledu pojasni, da se lahko podjetje s prevladujočim tržnim položajem z uspešnim sklicevanjem na objektivno utemeljitev izogne odgovornosti za zlorabo prevladujočega tržnega položaja,...

2
Doktrina nujne zmogljivosti in pravice intelektualne lastnine kot nujna zmogljivost

Avtor: Rok Dacar

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Članki

Datum: 1.7.2023

Povzetek: Avtor v prispevku osvetljuje pogoje, pod katerimi je mogoče uporabiti doktrino nujne zmogljivosti v konkurenčnem pravu Evropske unije. Čeprav je bila doktrina nujne zmogljivosti v preteklosti široko obravnavana v sodni praksi Sodišča Evropske unije, se niso razvili enotni kriteriji za...

3
Varstvo osebnih podatkov v Zakonu o oskrbi z električno energijo

Avtor: Rok Dacar

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Energetsko pravo in zeleni prehod

Datum: 1.10.2022

Povzetek: V pravnem redu Evropske unije je pravica do varstva osebnih podatkov temeljna človekova pravica, ki jo na ravni primarnega prava zagotavljata Listina o temeljnih pravicah in Pogodba o delovanju Evropske unije, na ravni sekundarnega prava pa jo sistematično ureja Splošna uredba o varst...

Počisti vse