c S

Št. zadetkov: 5

1
Neuporaba in spremenjena uporaba institutov delovnega prava

Avtor: Darja Senčur Peček

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA PRAVA

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Delavec 3. Delodajalec 3.1. Začasno ali trajno posredovanje dela delavcev 3.2. Pogodba o poslovnem sodelovanju ali posredovanje dela delavcev 4. Tipična ali atipična pogodba o zaposlitvi 4.1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas 4.2. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

2
Diskriminacija v delovnih razmerjih

Avtor: Barbara Kresal

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA PRAVA

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Pravni okvir 3. Zaprt ali odprt seznam osebnih okoliščin? Kaj je osebna okoliščina? 4. Opredelitev diskriminacije 5. Doseg prepovedi diskriminacije na področju dela: osebni in stvarni vidik 6. Pojavne oblike diskriminacije 6.1. Neposredna in posredna diskriminacija 6.2. Navodila

3
Oblikovanje sodne prakse po uveljavitvi ZDR-1

Avtor: Ivan Robnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA PRAVA

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Sprejeta stališča 2.1. Vpliv uveljavitve ZDR-1 na obstoječa razmerja 2.1.1. Presoja zakonitosti sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas 2.1.2. Upoštevanje roka za odpoved iz poslovnega razloga 2.1.3. Odločanje o sodni razvezi v

4
Stanje in trendi na področju kolektivnih pogodb

Avtor: Katarina Kresal Šoltes

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA PRAVA

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Kriza, varčevalni ukrepi in kolektivna pogajanja 2.1. Vpliv značilnosti industrijskih razmerij na uspešnost premagovanja krize 2.2. Posledice varčevalnih ukrepov trojke - primer Grčije 3. Boj za pravno interpretacijo pravice do stavke na mednarodni in evropski ravni 3.1. Konflikt

5
Lastninsko varstvo socialnih pravic

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: AKTUALNA VPRAŠANJA DELOVNEGA IN SOCIALNEGA PRAVA

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvodne misli 2. Pravica do (zasebne) lastnine 2.1. V mednarodnem pravu 2.2. V slovenski Ustavi 3. Pravica do socialne varnosti 4. Starejša slovenska ustavnosodna praksa 5. Priznanje dvojnega ustavnega varstva pravice do pokojnine 6. (Ne)dopustnost odpisovanja prispevkov za socialno varno

Počisti vse