c S

Št. zadetkov: 3

1
Dopustni posegi v koncesijske pogodbe

Avtor: Aleksij Mužina

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja koncesij

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Ker so enostranski posegi v koncesijska razmerja predmet ločenega prispevka, so osrednji del prispevka dopustne sporazumne spremembe koncesijskega razmerja, kot substitut prenehanju razmerja. Prispevek se uvodoma omejuje na analizo razvoja pravnega inštituta v praksi Sodišča EU in nje...

2
Prenehanje koncesijske pogodbe

Avtor: Petra Ferk

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja koncesij

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Koncesijske pogodbe pri nas urejajo različni zakoni, ki so glede posameznih institutov pogosto med seboj terminološko in vsebinsko neusklajeni - tudi glede prenehanja koncesijskih pogodb. Postavljajo se številna vprašanja. Namen prispevka je sistematičen pregled načinov prenehanja kon...

3
Pravno varstvo v postopkih podeljevanja koncesij

Avtor: Katja Štemberger Brizani

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja koncesij

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek obravnava pravno varstvo v postopkih podeljevanja koncesij. Avtorica ugotavlja, da je pravno varstvo odvisno od vrste in vrednosti koncesije ter se zagotavlja skladno z ZPVPJN, če gre za koncesije, ki jih ureja ZNKP, ali za koncesije gradenj po ZJZP, oziroma v skladu z ZUP i...

Počisti vse