c S

Št. zadetkov: 15

4
Spremembe javne pogodbe med njenim izvajanjem

Avtor: Aleksij Mužina, Marko Žvipelj

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Poseg v javno pogodbo lahko pomeni novo oddajo. Zato drugače kot pri sklepanju pogodb v zasebnem sektorju samo soglasje pogodbenih strank k spremembi pogodbe ne zadostuje. Vprašanje dopustnosti modifikacije javne pogodbe je torej postavljeno širše, in sicer tudi z vidika varstva interesov drugih pon...

5
Paralelne oblike javno-zasebnega partnerstva

Avtor: dr. Aleksij Mužina

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Vse od uveljavitve Zakona o javno-zasebnem partnerstvu smo priča nekakšnemu poskusu podreditve vseh projektov sodelovanja javnega in zasebnega sektorja, ki presegajo klasične institute javnih financ (zlasti javnih naročil) pod pravne oblike javno-zasebnega partnerstva, kot izhajajo iz ZJZP. Pri tem ...

6
Izbira izvajalca javno-zasebnega partnerstva in pravica do pravnega varstva

Avtor: Aleksij Mužina

Rubrika: JZ Javno - zasebno partnerstvo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. UREDITEV PRAVNEGA VARSTVA V ZAKONU O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU 3. SKLEP Povzetek Zakon o javno-zasebnem partnerstvu ureja nekatera posebna pravila pravnega varstva v postopkih izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Opredelitev pravnih sredstev je odvisna od organa, ki ...

7
Institucije pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil

Avtor: dr. Aleksij Mužina

Rubrika: JN Javna naročila

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Aleksij Mužina ? 1. INSTITUCIJE PRAVNEGA VARSTVA NA NACIONALNI RAVNI 2. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA 2.1. Uvod 2.2. Najznačilnejša vprašanja pravnega varstva 3. SODNO VARSTVO V OBLIKI POVRNITVE ŠKODE 4. VLADA KOT ORGAN PRAVNEGA VARSTVA? 5. UPRAVNI SPOR Povzetek Vsebino in i...

8
Dopustnost uporabe 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah

Avtor: dr. Aleksij Mužina

Rubrika: RA Razprava

Datum: 8.12.2004

Povzetek: Izmed predpisov, ki so v zadnjem času posredno posegli tudi na področje (koncesijskega) izvajanja gospodarskih javnih služb, ni mogoče obiti Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 do 2/04).

9
Postopek podelitve koncesije

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: 1. UVOD Koncesijsko razmerje je mešano razmerje – mešano zato, ker se v njem prepletajo elementi zasebnega in javnega prava (reglementarni in kontraktni del koncesije). Pri koncesiji se namreč srečujeta javni in zasebni interes. Koncedent podeljuje koncesijo zaradi zadovoljevanja javnega interesa...

10
Vodenje/izvajanje investicij v infrastrukturne objekte

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Rubrika: ČL Članki

Datum: 30.8.2002

Povzetek: V času od uveljavitve zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000, v nadaljevanju ZJN-1) je eno težavnejših vprašanj, na katero še ni bilo zadovoljivega odgovora, tudi vprašanje dopustnosti neposrednega prenosa vodenja/izvajanja investicij v infrastrukturne objekte gospodarski...

11
JAVNA NAROČILA: POVRAČILO STROŠKOV REVIZIJSKEGA POSTOPKA PRED SODIŠČEM?*

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 30.8.2002

Povzetek: Državna komisija za revizijo postopkovoddaje javnih naročil (Državna revizijska komisija) je poseben, samostojen in neodvisen državni organ, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov na vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena Zakona o reviziji postopkov oddaje javnih naro...

12
Javna naročila/koncesije: Ali upoštevati zgolj reference ponudnika (hčerinske družbe)...

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 8.4.2002

Povzetek: ...ali tudi reference družbe matere? Z odpiranjem slovenskega trga javnih naročil in koncesij tujim ponudnikom se odpirajo vprašanja, ki jih ob pripravi matičnih zakonov s teh področij (skoraj) ni bilo mogoče predvideti. Pa tudi sicer je seznam življenjskih primerov tako dolg, da je dvig tipičnih...

13
Javna naročila/koncesije: ali upoštevati zgolj reference ponudnika (hčerinske družbe) ali tudi reference družbe matere?

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 8.4.2002

Povzetek: ...ali tudi reference družbe matere? Z odpiranjem slovenskega trga javnih naročil in koncesij tujim ponudnikom se odpirajo vprašanja, ki jih ob pripravi matičnih zakonov s teh področij (skoraj) ni bilo mogoče predvideti. Pa tudi sicer je seznam življenjskih primerov tako dolg, da je dvig tipičnih...

14
Dodelitev javnega naročila drugemu javnemu naročniku*

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 7.2.2002

Povzetek: V praksi se zadnje čase pogosto postavlja vprašanje dopustnosti dodelitve javnega naročila drugemu javnemu naročniku. Najbolj tipično je vprašanje dopustnosti dodelitve javnega naročila gradnje/storitve javnemu podjetju oziroma javnemu zavodu. Glede na to, da je oziroma naj bi bila slovenska pravna ...

15
Dodelitev javnega naročila javnemu podjetju / javnemu zavodu brez uporabe pravil javnega naročanja*

Avtor: mag. Aleksij Mužina

Rubrika: IPP Iz prakse za prakso

Datum: 7.2.2002

Povzetek: Pogosto se srečamo z vprašanjem dopustnosti (obsega) dodelitve javnega naročila javnemu podjetju oziroma javnemu zavodu brez uporabe pravil javnega naročanja. Drugi člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00, v nadaljevanju ZJN-1) določa izjeme, ki niso predmet javnega na...

Počisti vse