c S

Št. zadetkov: 5

1
O učinkovitosti in odgovornosti v sodstvu

Avtor: Damijan Florjančič

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SODSTVO - ENA OD TREH VEJ OBLASTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Avtor v prvem delu prispevka predstavi poglede na vprašanja učinkovitosti pri delovanju sodstva. Najprej se ustavi pri ustavnih in zakonskih podlagah, pomembnih za opredeljevanje kriterijev učinkovitosti. Zatem, opirajoč se na podatke iz Letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti ...

2
Sodstvo in Ustavno sodišče RS

Avtor: Rajko Knez

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SODSTVO - ENA OD TREH VEJ OBLASTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Prispevek se osredotoča na dva postopka pred Ustavnim sodiščem RS, v katerih prihaja do sodniškega dialoga med rednimi sodišči in Ustavnim sodiščem. V prvem postopku, pri zahtevi za oceno ustavnosti zakonov, je v ospredju lojalno sodelovanje med sodišči in je presoja abstraktna, medte...

3
Sodnik

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SODSTVO - ENA OD TREH VEJ OBLASTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Zaradi varovanja pred zlorabo oblasti je ta razdeljena med različne državne organe. Nosilec sodne oblasti je sodnik. Njegov pravni položaj se pomembno razlikuje od nosilcev zakonodajne in izvršilne oblasti, pa tudi od delavcev in javnih uslužbencev. To se mora odražati tudi v ustavni ...

4
Zagotavljanje kakovosti sojenja

Avtor: Valerija Jelen Kosi

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SODSTVO - ENA OD TREH VEJ OBLASTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Za sodno vejo oblasti je ključen njen ugled. Tega pa je mogoče doseči le s kakovostnim delom vseh v sodnem sistemu. Kakovost sodnega sistema ne pomeni le kakovostnega sojenja, ampak veliko več. Gotovo so najpomembnejši gradniki kakovosti kompetentne sodnice in sodniki, vendar niso edi...

5
Program Sveta Evrope HELP v slovenskem sodstvu

Avtor: Miodrag Đorđević

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: SODSTVO - ENA OD TREH VEJ OBLASTI

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Poudarek pri varovanju človekovih pravic ni na njihovem deklariranju v EKČP, temveč na njihovem uresničevanju in s tem učinkovitosti pravnega varstva, ki ga zagotavljajo sodišča. Zato je pomembno okrepiti znanje in poklicne veščine sodnikov. Stalno izobraževanje in usposabljanje sta n...

Počisti vse