c S

Št. zadetkov: 5

1
Kalejdoskopski pogled na umetno inteligenco in pravo človekovih pravic

Avtor: Vasilka Sancin

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Umetna inteligenca in človekove pravice

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek skozi prizmo Splošne deklaracije človekovih pravic osvetli nekatera vprašanja, ki jih sprožata razvoj in uporaba umetne inteligence (UI) za uresničevanje temeljnih človekovih pravic ter na katera bi morali biti pozorni tako pri samem snovanju UI kot tudi njeni poznejši opera...

2
Izzivi nastajajočih pravnih instrumentov Evropske unije in Sveta Evrope za regulacijo umetne inteligence v luči človekovih pravic

Avtor: Gregor Strojin

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Umetna inteligenca in človekove pravice

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek obravnava kontekst razvoja zavezujočih pravnih instrumentov za razvoj in uporabo umetne inteligence v kontekstu človekovih pravic ter nekatere izzive na poti od zavedanja in pozivov po potrebi do njihovega končnega oblikovanja in sprejema. Analizira nekatere razloge, ki so v...

3
Umetna inteligenca in pravice iz ustvarjalnosti

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Umetna inteligenca in človekove pravice

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Generativna umetna inteligenca (UI) je na uporabnikov poziv sposobna ustvarjati besedilo, slike ali druge medije. Prispevek preučuje, ali in kako so izdelki UI varovani s pravicami intelektualne lastnine. V poštev pridejo avtorska pravica, morebitna nova sorodna pravica proizvajalca U...

4
Umetna inteligenca in prihodnost odvetniškega poklica: pravne, etične in regulatorne dileme s poudarkom na možnih posegih v pravice posameznika in s tem povezani odgovornosti

Avtor: David Premelč

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Umetna inteligenca in človekove pravice

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek obravnava izjemno hiter razvoj sistemov umetne inteligence in analizira njihov vpliv in uporabnost pri izvajanju odvetniških storitev v svetu in v Sloveniji. Pri tem se skuša opredeliti do tega, kako bosta nedavni in bodoči tehnološki razvoj na področju UI vplivala na sam od...

5
Odgovornost države za neuporabo oziroma neustrezno uporabo umetne inteligence pri preprečevanju poplav in vplivi na človekove pravice

Avtor: Maša Kovič Dine

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Umetna inteligenca in človekove pravice

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Znanstveniki opozarjajo, da je zaradi podnebnih sprememb poplavljanje rek ena najbolj pretečih naravnih nesreč, katerih pogostost bo vedno večja. Poplave so po nekaterih podatkih najbolj uničujoča naravna nesreča, ki je prisotna po celem svetu, posledice pa so uničena infrastruktura i...

Počisti vse