c S

Št. zadetkov: 15

1
Umetna inteligenca in pravice iz ustvarjalnosti

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Umetna inteligenca in človekove pravice

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Generativna umetna inteligenca (UI) je na uporabnikov poziv sposobna ustvarjati besedilo, slike ali druge medije. Prispevek preučuje, ali in kako so izdelki UI varovani s pravicami intelektualne lastnine. V poštev pridejo avtorska pravica, morebitna nova sorodna pravica proizvajalca U...

2
Projekt modernizacije zakonske ureditve zavarovalne pogodbe: izhodišča za reformo

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Zavarovalno pravo v 21. stoletju

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Ureditev zavarovalne pogodbe v Obligacijskem zakoniku je pomanjkljiva in ne sledi več potrebam sodobnega zavarovalnega trga. Določbe evropskih direktiv, ki zadevajo zavarovalno pogodbo, so prenesene v več različnih zakonih, kar ustvarja pravno negotovost pri sklepanju in izvrševanju z...

3
Svetovalna pogodba

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Svetovalna pogodba je v praksi pogost pogodbeni tip, ki ima na področjih različnih strok razmeroma standardizirano vsebino. Svetovalec ima posebno strokovno, tehnično ali drugo znanje, ki ga za dogovorjeno odmeno posreduje naročniku v obliki nasveta ali mnenja. Naročnik se na podlagi sv...

4
Vpliv sodelovalnega gospodarstva na stanovanjsko pravo držav članic EU

Avtor: Ana Vlahek, Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/6-7

Rubrika: Pravni izzivi sodelovalnega gospodarstva v digitalni dobi

Datum: 1.10.2018

Povzetek: Digitalne platforme za kratkoročno oddajanje stanovanj so lastnikom zelo olajšale odplačno oddajanje prostorov za namene turistične nastanitve. Mnogi posamezniki oddajajo stanovanjske nepremičnine prek digitalnih platform kot dopolnilno gospodarsko dejavnost, pri čemer se zanašajo na dol...

5
Nejasen obseg kazenskopravnega varstva znakov razlikovanja

Avtor: dr. Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/2

Rubrika: Članki

Datum: 1.4.2018

Povzetek: Znaki razlikovanja v gospodarskem prometu so primarno varovani s pravicami industrijske lastnine, za njihovo neupravičeno uporabo pa so predpisane tudi kazenske sankcije. Kaznivo dejanje neupravičene uporabe tuje oznake ali modela je v 233. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) opredeljeno z ...

6
Kazenskopravno varstvo avtorske materialne pravice v Republiki Sloveniji

Avtor: Miha Šepec, Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2017

Povzetek: Prispevek obravnava kazenskopravno ureditev kršitve avtorske materialne pravice, kot ene od odrazov pravic iz ustvarjalnosti na podlagi 60. člena Ustave RS, ki so v praksi zelo pogosto kršene. Kazenskopravno varstvo materialnih avtorskih pravic ureja 148. člen Kazenskega zakonika (KZ-1),...

7
Nova ureditev stanovanjskih najemnih razmerij

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/6-7

Rubrika: Članki

Datum: 1.10.2017

Povzetek: Stanovanjska najemna pogodba je pravni posel civilnega prava, za katerega veljajo specialna pravila stanovanjske zakonodaje, pri neprofitnih stanovanjskih razmerjih pa so še izraziteje prisotni javnopravni elementi. Prispevek prikazuje nekatere predloge za reformo zakonske ureditve stano...

8
Novi obliki zavarovanja obveznosti v našem prostoru: nebančna garancija in poroštvo na prvi poziv

Avtor: Ana Vlahek, Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Značilnosti zakonskih oblik osebnih zavarovanj obveznosti 2.1. Pristop k dolgu 2.2. Poroštvo 2.3. Bančna garancija 3. Dopustnost nebančne neodvisne garancije 3.1. Opredelitev 3.2. Problem neurejenosti v zakonodaji 3.3. Problem "abstraktnosti" garancije 3.4. Problem prenosl

9
Varstvo potrošnikov pri pogodbah o dobavi digitalnih vsebin

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Tema prispevka je pravna ureditev varstva potrošnikov pri pogodbah o elektronski dobavi digitalnih vsebin, na primer glasbe, filmov, računalniških programov. Veljavna pravna ureditev je pomanjkljiva, ker je namenjena predvsem spletnim nakupom fizičnega blaga ali storitev, ne upošteva pa posebnosti d...

10
Kolektivno upravljanje avtorskih pravic - ovira ali priložnost za nove modele ponujanja avtorskih del na internetu?

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Prispevek proučuje nekatere konflikte med tradicionalnimi modeli kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic ter uveljavitvijo interneta kot poglavitnega kanala za široko distribucijo avtorskih del v digitalni obliki. Internet po svoji tehnični naravi teži h globalni dostopnosti vseh vsebin...

11
Problemi pravnega varstva računalniških programov

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.6.2008

Povzetek: Razvoj pravnega varstva računalniških programov je razvoj vse strožjih omejitev njihove uporabe, zato je danes isti program lahko hkrati zaščiten z več različnimi izključnimi pravicami. Takšno večplastno pravno varstvo ustreza poslovnemu modelu, ki temelji na prodaji primerkov programja kot edini al...

12
Začasni ukrepi v arbitražnem postopku

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.12.2007

Povzetek: 1. POTREBA PO ZAČASNEM UKREPANJU 2. ZAČASNI UKREPI PRED ZAČETKOM ARBITRAŽNEGA POSTOPKA 3. ZAČASNI UKREPI ARBITRAŽE 3.1. Pristojnost arbitraže za začasno ukrepanje 3.2. Omejitve začasnih ukrepov arbitraže 3.3. Pogoji za izdajo začasnih ukrepov arbitraže 3.4. Postopek za izdajo začasni...

13
Reforma arbitražnega prava: prevzem Uncitralovega vzorčnega zakona

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: ARS Alternativno reševanje sporov

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. SPLOŠNO O VZORČNEM ZAKONU IN REFORMI ARBITRAŽNEGA PRAVA 3. BISTVENE NOVOSTI IZ VZORČNEGA ZAKONA 3.1. Državna pripadnost arbitraže 3.2. Podpora sodišča tuji arbitraži 3.3. Prekluzija ugovorov zaradi procesnih kršitev 3.4. Izločitev in zamenjava arbitrov 3.5 Odločanje o p...

14
O pravni naravi in predmetu licence

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 16.6.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. PRAVNA KVALIFIKACIJA IN PREDMET LICENČNE POGODBE 3. LOČEVANJE MED LICENČNO POGODBO IN LICENCO 3.1. Licenca 3.2. Licenčna pogodba 4. POZITIVNI ALI NEGATIVNI ZNAČAJ 4.1. Licenčne pogodbe 4.2. Licence 5. ZAVEZOVALNA ALI RAZPOLAGALNA NARAVA 5.1. Opredelitev problema 5.2.

15
Sklepanje ovojnih pogodb in pogodb s klikom (shrink-wrap in click-wrap)

Avtor: Matija Damjan

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/3-4

Rubrika: DR Drugo

Datum: 16.6.2005

Povzetek: Povzetek Pogodbe tipa shrink-wrap in click-wrap so veljavno sklenjene, če se naslovnik zaveda, da njegovo konkludentno ravnanje vodi k nastanku pogodbe. Hkrati mu mora biti zagotovljena možnost, da se še pred sklenitvijo pogodbe seznani z njeno celotno vsebino. Pogodbeni pogoji, ki naslovniku ob skl...

Počisti vse