c S

Št. zadetkov: 6

1
Kalejdoskopski pogled na umetno inteligenco in pravo človekovih pravic

Avtor: Vasilka Sancin

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Umetna inteligenca in človekove pravice

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek skozi prizmo Splošne deklaracije človekovih pravic osvetli nekatera vprašanja, ki jih sprožata razvoj in uporaba umetne inteligence (UI) za uresničevanje temeljnih človekovih pravic ter na katera bi morali biti pozorni tako pri samem snovanju UI kot tudi njeni poznejši opera...

2
Možnosti uveljavljanja okoljskih zahtevkov pred mednarodnimi pogodbenimi telesi mednarodnih pogodb o človekovih pravicah

Avtor: Vasilka Sancin

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/6-7

Rubrika: Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative

Datum: 1.12.2020

Povzetek: Članek obravnava razvijajočo se prakso domačih sodišč in mednarodnih pogodbenih teles na področju človekovih pravic, pri čemer pritožniki navajajo kršitve človekovih pravic zaradi okoljskih sprememb, posebej glede na podnebne spremembe. Opaziti je, da domača sodišča vse pogosteje pri...

3
Prihodnost mednarodne investicijske arbitraže v Evropski uniji in njenih članicah

Avtor: Vasilka Sancin, Domen Turšič, Maks David Osojnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2020/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2020

Povzetek: Sodba Sodišča Evropske unije (EU) v zadevi Achmea je močno zamajala temelje mednarodne investicijske arbitraže na območju Evropske unije, zato prispevek najprej kritično analizira sodbo v zadevi Achmea, nato pa se osredotoči na odzive mednarodnih investicijskih tribunalov, predvsem v ok...

4
Dokončnost mednarodnih investicijskih arbitražnih odločb

Avtor: Vasilka Sancin

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: ZAŠČITA TUJIH INVESTICIJ: INTERAKCIJA MED DRŽAVNO SUVERENOSTJO IN GLOBALNIMI GOSPODARSKIMI INTERESI

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Prispevek se ukvarja z vprašanjem dokončnosti odločb arbitražnih tribunalov v investicijskih sporih, s posebnim poudarkom na arbitražah med investitorjem in državo pred Mednarodnim centrom za reševanje investicijskih sporov (ICSID). Te naj bi bile namreč "avtomatično" izvršljive, če gre za odločbe o...

5
Vloga mednarodnega prava v slovenskem sodstvu

Avtor: Vasilka Sancin

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Prispevek opozarja na razvoj mednarodnega prava in trend njegove vse večje uporabe tudi pred domačimi sodišči. Predstavljeni so tako načini uporabe in razlage mednarodnega prava pred domačimi sodišči kot tudi razlogi, zaradi katerih uporaba mednarodnega prava v določenih primerih ne bi bila ustrezna...

6
Članstvo Slovenije v mednarodnih organizacijah

Avtor: Vasilka Sancin

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: PRD Pravna država

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Mednarodne organizacije igrajo v sodobni mednarodni skupnosti pomembno vlogo in imajo tudi velik vpliv na nastajanje, razlago in uporabo mednarodnega prava ter na sankcioniranje kršitev mednarodnopravnih obveznosti. Ker posamezne države po ustanovitvi organizacij nimajo več popolneg

Počisti vse