c S

Št. zadetkov: 488

1

Prosto dostopen članek

Izpodbojnost sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev zaradi kršitve pravice do obveščenosti

Avtor: Peter Podgorelec

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: V sodni praksi obstajajo različna stališča o tem, ali lahko izključeni delničar izpodbija sklep skupščine o izključitvi, če na vprašanja o ponujeni denarni odpravnini, ki jih je postavil na skupščini, ni dobil popolnih in pravilnih odgovorov. Avtor podpira stališče, po katerem izključitev ...

2
Javna naročila in koncesije: spremembe pogodb zaradi povišanja cen in spremenjenih okoliščin

Avtor: Aleksij Mužina, Katja Štemberger Brizani

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: Prispevek obravnava spremembe javnonaročniških in koncesijskih pogodb zaradi povišanja cen in spremenjenih okoliščin s poudarkom na gradbenih pogodbah. Avtorja zavzameta stališče, da je kot vnaprej predvideno spremembo pogodbe o gradnji, ki v pravu javnih naročil (in koncesij) dopušča spre...

3
Odmik od uveljavitve obveznosti skrbnega pregleda v zadevah trajnostnosti

Avtor: Andreja Primec

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: Negotove politične razmere v Evropski uniji so otežile sprejetje direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, enega pomembnejših gradnikov zelenega prehoda. Kljub doseženemu začasnemu dogovoru Sveta EU in Evropskega parlamenta o njeni vsebini decembra 2023 se je praviloma ...

4
Nekatera vprašanja upravnega spora v postopkih javnega naročanja

Avtor: Martin Dekleva

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: Upravni spor, kot ga določa Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), pomeni posebno in dodatno obliko upravnosodnega nadzora zoper odločitve Državne revizijske komisije o zahtevkih za revizijo, katerega neposredni namen je predvsem varstvo javnega interesa. Poznavanj...

5
(Ne)učinkovitost pravic letalskih potnikov v EU

Avtor: Masha Korošec

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: Pravice potnikov v letalskem prometu so v EU zagotovljene v Uredbi 261/2004, ki si prizadeva za celovito obravnavo težav, s katerimi se potniki srečujejo, kadar je njihov let odpovedan, ima zamudo ali jim je bilo vkrcanje na letalo zavrnjeno. Kljub širokemu naboru pravic, ki so potnikom v ...

6
(Ne)dopustne zahteve po razkritjih podružnice tujega podjetja iz države članice EU

Avtor: Eva Vervega

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: Mnoga podjetja z namenom vstopa na tuji trg in širjenja svoje dejavnosti izkoristijo možnost ustanovitve tuje podružnice. Ta pristop jim je praviloma dopuščen z zakonom in je odraz svobodne gospodarske pobude. Tujim podjetjem držav članic EU pa je to bistveno olajšano na notranjem trgu EU,...

7

Prosto dostopen članek

Nekateri pravni vidiki finančnega leasinga

Avtor: Renato Vrenčur, Vladimir Balažic

Rubrika: Članki

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Povzetek: Avtorja se v prispevku ukvarjata z nekaterimi pravnimi vidiki finančnega leasinga. Najprej predstavita osnovne pravne značilnosti tega pravnega instituta, nato pa analizirata novejšo sodno prakso, kot jo v zadnjem obdobju razvijajo slovenska sodišča. V prispevku argumentirano predstavita l...

8
Nov pristop Vrhovnega sodišča RS k nepoštenosti splošnih pogojev poslovanja v potrošniških kreditnih pogodbah: korak v pravo smer?

Avtor: Damjan Možina

Rubrika: Članki

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Povzetek : Avtor v članku analizira novo sodno prakso Vrhovnega sodišča RS glede presoje splošnih pogojev poslovanja v potrošniških kreditnih pogodbah, ki se nanaša na kredite v švicarskih frankih. Po tej praksi za nepoštenost valutne klavzule zadošča že sama nepreglednost določila, iz katere sama p...

9
Sistemski in upravno-procesni izzivi uveljavljanja pravic iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo

Avtor: Matej Babšek, Polonca Kovač

Rubrika: Članki

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Povzetek: Dolgotrajna oskrba je področje, ki v družbeni realnosti in socialnem pravu v Sloveniji dolgo ni bilo ustrezno urejeno. Zato je bil težko pričakovan nov Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1), sprejet leta 2023. Prispevek obravnava sistemska in zlasti procesnopravna vprašanja o ukrepih na pod...

10
Pojav vrtljivih vrat v Republiki Sloveniji - razsežnosti pojava, normativna ureditev in aktualne dileme

Avtor: Verena Rošic Feguš

Rubrika: Članki

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Povzetek: Prehajanje zaposlenih med različnimi delodajalci, organizacijami in sektorji na nacionalni ravni in na ravni EU danes ni več redkost. Za situacije, ko posamezniki nekdanjo zaposlitev v javnem sektorju zamenjajo z zaposlitvijo v zasebnem sektorju ali obrnjeno, se je uveljavil izraz vrtljiva...

11
Konflikt interesov pri odobritvi kolektivne odškodninske tožbe, ki jo financira odvetniška družba

Avtor: Andrej Fatur

Rubrika: Članki

Datum: 19.4.2024

Povzetek: Povzetek: Prispevek obravnava konflikt interesov pri financiranju kolektivne odškodninske tožbe s strani odvetnika, ki tožnika v tem postopku zastopa, in njegov vpliv na odobritev le-te. Uvodoma sta predstavljena splošna ureditev instituta odobritve kolektivne odškodninske tožbe in njegov namen. V n...

14
Odpravnina franšizojemalca

Avtor: Sebastjan Kerčmar

Rubrika: Članki

Datum: 15.2.2024

Počisti vse