c S

Št. zadetkov: 5

1
Znanje kot pravno zavarovana vrednota - tempora mutantur

Avtor: Marko Ilešič

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: IL Intelektualna lastnina

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Tradicionalno pojmovanje zahteva čim učinkovitejše pravno varovanje znanja, zlasti z varstvom intelektualne lastnine. Vendar se vse bolj postavlja vprašanje, ali je res vsaka uporaba tujega znanja nedopustna, saj vsako ustvarjanje znanja temelji na tistem, kar je človeštvo že prej ustvarilo. Poraja ...

2
Kazenskopravni vidiki plagiata

Avtor: Hinko Jenull

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: IL Intelektualna lastnina

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek v okviru širše teme o pravnih in etičnih vidikih plagiata obravnava kazenskopravno varstvo moralne avtorske pravice pred posegi v pravico do priznanja avtorstva in pravico do spoštovanja avtorskega dela. Na ravni normativne ureditve v Kazenskem zakoniku (KZ-1) so podrobneje analizirani zak...

3
Razlogi in postopek za odvzem naslova v aktih Univerze v Ljubljani

Avtor: Miha Juhart

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: IL Intelektualna lastnina

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Plagiatorstvo (prikazovanje tujega dela kot lastnega) v zadnjih letih postaja resen problem tudi na Univerzi v Ljubljani. Zato univerza poskuša zagotoviti učinkovit sistem nadzora pri izdelavi zaključnih del in določiti pravne posledice kršitev. Zaključno delo mora biti rezultat diplomantovega samos...

4
O plagiatu, intelektualni poštenosti ter etiki znanstvenega in strokovnega pisanja

Avtor: Dragica Wedam Lukić

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: IL Intelektualna lastnina

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Avtorica obravnava nekatera vprašanja, ki se nanašajo na ugotavljanje, ali je neko znanstveno ali strokovno besedilo plagiat, v nadaljevanju pa opozarja na nekatere druge oblike intelektualno nepoštenega ravnanja in kršitev pravil profesionalne etike.

5
Avtorskopravni vidiki plagiata s poudarkom na pisanih znanstvenih delih

Avtor: Miha Trampuž

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: IL Intelektualna lastnina

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Avtor uvodoma obravnava (širši) splošni pojem plagiata, nato pravni pojem in končno ožji avtorskopravni pojem. Ta ni določen v zakonu o avtorski in sorodnih pravicah, zato je subsumiranje plagiata pod zakonski dejanski stan, ki ne obstaja in ga doktrina različno opredeljuje, odveč. Glede na to je nj...

Počisti vse