c S

Št. zadetkov: 13

1
Pogoji odvzema premoženja nezakonitega izvora - nekatera kritična vprašanja

Avtor: Marko Bošnjak

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Avtor obravnava pogoje odvzema premoženja nezakonitega izvora, kot izhajajo iz zakona, ki ureja ta institut. Najprej skuša te pogoje sploh identificirati, saj v zakonu niso jasno in sistematično opredeljeni, pogosto pa so tudi napačno predstavljeni. V nadaljevanju ugotavlja, v katere človekove pravi...

2
Odvzem protipravno pridobljenega premoženja: civilnopravni vidiki

Avtor: Luigi Varanelli

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je stičišče dveh področij prava: kazenskega in civilnega. Kazensko materialno pravo je podlaga, ki omogoča odvzem premoženja, saj je pojem nezakonitost izvora prepleten s kazenskimi materialnopravnimi določbami. Pogoj za odvzem premoženja je namreč stor...

3
Obdavčitev nezakonitega in neprijavljenega dohodka

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Članek obravnava obdavčitev dveh vrst dohodkov, in sicer dohodkov, ustvarjenih z nezakonitimi ravnanji (nezakoniti dohodki), in dohodkov, ki niso bili obdavčeni, ker jih zavezanec ni napovedal (nenapovedani dohodki). Druga vrsta dohodkov se izračuna posredno, z uporabo podatkov o spremembi čistega p...

4
Odvzem premoženja nezakonitega izvora in kazensko pravo

Avtor: Primož Gorkič

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Avtor analizira nekatere vidike razmerja med kazenskim pravom in civilnopravnim ukrepom odvzema premoženja nezakonitega izvora, kot ga pozna slovenski Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Zakonodajalec je v postopek odvzema vključil več točk, ki postopanje pristojnih organov po ZO...

5
Stranske žrtve uvedbe odvzema premoženja z obrnjenim dokaznim bremenom

Avtor: Primož Gorkič

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor analizira nekatere posledice predlogov uvedbe odvzema protipravne premoženjske koristi z obrnjenim dokaznim bremenom. Uvedbo takih rešitev poskuša umestiti v širše tokove razvoja kazenskega procesnega prava in oceniti njihov učinek z vidika temeljnih procesnih jamstev. Rešitve

6
Spreminjanje kazenske zakonodaje: načelna vprašanja in slovenske posebnosti

Avtor: Matjaž Ambrož

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor ugotavlja, da pogosto spreminjanje kazenske zakonodaje ni več redkost. Zanimajo ga razsežnosti pogostega spreminjanja, pri čemer posebno pozornost nameni kazenskopravnemu ekspanzionizmu, to je vse večji nagnjenosti k reševanju družbenih problemov s sredstvi kazenskega prava. V

7
Pogajanja med obdolžencem in obrambo

Avtor: Marko Šorli

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek S predlogom novele ZKP-K se v kazenski postopek uvaja dogovarjanje med državnim tožilcem in obdolžencem. Bistveni razlog oziroma cilj te novosti je povečanje učinkovitosti postopka. Bistveno vprašanje je, ali je mogoče doseči cilj in najti ravnotežje med učinkovitostjo in pravicami

8
Reševanje zahtevnih pravnih vprašanj v velikih kazenskih procesih

Avtor: dr. Marko Bošnjak

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. POJEM VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA 3. NEKATERI VIDIKI PRIPRAVE VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA 4. REŠEVANJE ZAHTEVNIH MATERIALNOPRAVNIH VPRAŠANJ 5. REŠEVANJE ZAHTEVNIH PROCESNOPRAVNIH VPRAŠANJ 5.1. Izločanje uradnih zaznamkov o pogovoru osumljenca s policijo in privilegij zoper samoobt...

9
Vodenje »velikega kazenskega procesa«

Avtor: Marko Šorli

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. KAJ LJUDJE (JAVNOST) MISLIJO O SODSTVU 3. KAJ SODNIKI ŠTEJEJO ZA VELIKE OZIROMA TEŽKE KAZENSKE ZADEVE 4. KAJ JE VELIKA KAZENSKA ZADEVA 5. PRAVNE PODLAGE ZA VODENJE POSTOPKA 6. KAKO ORGANIZIRATI IN VODITI TEŽKE IN OBSEŽNE POSTOPKE 7. PRIPRAVA NA GLAVNO OBRAVNAVO 8. VODSTVO GLAVNE ...

10
Izzivi obrambe v velikih kazenskih procesih

Avtor: mag. Emil Zakonjšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. ZAKAJ NEKATERI KAZENSKI POSTOPKI POSTANEJO VELIKI KAZENSKI PROCESI? 2. TEMELJNA ZNAČILNOST VELIKIH KAZENSKIH PROCESOV 3. USTAVNE PRAVICE 4. VLOGA MEDIJEV 5. POLOŽAJ FORMALNIH UDELEŽENCEV 6. IZZIVI (IN PASTI) OBRAMBE V VELIKIH KAZENSKIH PROCESIH 6.1. Izpostavljenost zagovornika 6.2.

11
Od velike kriminalistične preiskave do kazenskega procesa

Avtor: Darko Stare

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. PREDMET IN POMEN VELIKE KRIMINALISTIČNE PREISKAVE 3. VELIKA KRIMINALISTIČNA PREISKAVA 3.1. Vrsta, obseg, teža in posledice kaznivega dejanja kot dejavniki obsežnosti, zahtevnosti in trajanja kriminalistične preiskave 3.1.1. Vpliv javnosti na potek kriminalistične preiskave 3.2.

12
VLOGA DRŽAVNEGA TOŽILCA PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI VELIKEGA KAZENSKEGA PROCESA

Avtor: Barbara Brezigar

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: Barbara Brezigar? 1. UVOD 2. ZAKONSKE DOLOČBE 3. IZOBRAŽEVANJE 4. ORGANIZACIJA DELA 5. SKLEP Povzetek Vloga državnega tožilca pri pripravi in izvedbi velikega kazenskega procesa je nadvse pomembna za uspešno izvedbo sojenja. Obtožnica je tudi sicer, še posebej pri zahtevnih primer...

13
Status kazenskega prava v pravnem redu Evropske unije

Avtor: dr. Ljubo Bavcon

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtor se ukvarja z vprašanjem o statusu kazenskega prava v veljavnem pravnem redu EU in ugotavlja, da se je z Amsterdamsko pogodbo že uveljavila "zakonodajna pristojnost" EU za tako imenovano čezmejno kriminaliteto. To stališče Pogodba o ustavi EU potrjuje z določbami člena III-271. Avto.....

Počisti vse