c S

Št. zadetkov: 6

1
Izzivi za odvetnike v kazenskih postopkih prihodnosti: postopki po Uredbi o Evropskem javnem tožilstvu

Avtor: Primož Gorkič

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Prispevek prikaže in analizira posebnosti kazenskih postopkov, ki bodo potekali na podlagi Uredbe o Evropskem javnem tožilstvu. Ta uredba, četudi naj bi prinesla unificirana pravila kazenskega postopka, ureja položaj obrambe zelo razpršeno, na več ravneh, z različnimi pravnimi viri. Izl...

2
Alternative slovenskemu modelu pogajanj o priznanju krivde

Avtor: Primož Gorkič

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/6-7

Rubrika: Članki

Datum: 1.10.2017

Povzetek: Prispevek predstavi nekatere pristope k modelom pogajalskih mehanizmov v kazenskem postopku in skozi njihovo prizmo razčleni slovensko ureditev. Kljub tradiciji mešanega postopka ima slovenska ureditev značilnosti, ki jo približujejo ureditvi pogajanj o priznanju krivde v anglo-ameriških...

3
Odvzem premoženja nezakonitega izvora in kazensko pravo

Avtor: Primož Gorkič

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Avtor analizira nekatere vidike razmerja med kazenskim pravom in civilnopravnim ukrepom odvzema premoženja nezakonitega izvora, kot ga pozna slovenski Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Zakonodajalec je v postopek odvzema vključil več točk, ki postopanje pristojnih organov po ZO...

4
Nova ravnotežja med organi kazenskega postopka po ZKP-K

Avtor: Primož Gorkič

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Z novelo Zakona o kazenskem postopku, ZKP-K, je slovenski zakonodajalec prikrito, a korenito reformiral slovenski kazenski postopek. Pri tem ne gre zgolj za uvedbo pogajanj in sporazumevanja o priznanju krivde. Pomembnejši je premik v smeri dejanske krepitve pomena organov predkazenskega postopka. P...

5
Stranske žrtve uvedbe odvzema premoženja z obrnjenim dokaznim bremenom

Avtor: Primož Gorkič

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtor analizira nekatere posledice predlogov uvedbe odvzema protipravne premoženjske koristi z obrnjenim dokaznim bremenom. Uvedbo takih rešitev poskuša umestiti v širše tokove razvoja kazenskega procesnega prava in oceniti njihov učinek z vidika temeljnih procesnih jamstev. Rešitve

6
Zasnova vmesne faze in glavne obravnave v predlaganem modelu

Avtor: Primož Gorkič

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. UVOD Prispevek naj služi kratki predstavitvi rešitev, ki jih prevzema model kazenskega postopka, kot se je izoblikoval v raziskavi Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani "Izhodišča za modernizacijo kazenskega postopka v Sloveniji", in sicer glede tako imenovane vmesne faze po...

Počisti vse