c S

Št. zadetkov: 8

1
Davčno poroštvo pri prenosu opravljanja ekonomske dejavnosti brez statusnega preoblikovanja

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/8

Rubrika: Članki

Datum: 1.12.2023

Povzetek: Interes vsakega upnika je prejeti plačilo terjatev. To velja tudi za davčne terjatve. Davčna zakonodaja zato predvideva odgovornost oseb za tuje davčne obveznosti (davčno poroštvo). V članku se avtor ukvarja z obliko davčnega poroštva, s katero sta se davčna in sodna praksa v zadnjih ...

2
Obdavčitev dediščin in daril: vpliv smrti starša na davčno oprostitev za pastorka

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/3-4

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.6.2019

Povzetek: Članek obravnava stališče Upravnega sodišča Republike Slovenije, po katerem oseba preneha biti pastorek v razmerju do svojega očima ali mačehe, če zaradi smrti njegovega starša preneha zakonska zveza med tem staršem in očimom ali mačeho. To stališče je slovensko Upravno sodišče zavzelo ...

3
Dohodninska obravnava naknadnih vplačil - davčnopolitično ali ustavnopravno vprašanje?

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/5

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.8.2017

Povzetek: V eni od nedavnih sodb je Upravno sodišče Republike Slovenije odločilo, da je obdavčitev oziroma neobdavčitev naknadnih vplačil zgolj davčnopolitično, ne davčnopravno vprašanje. Avtor v članku temu stališču nasprotuje, ker meni, da se z obdavčitvijo naknadnih vplačil krši temeljno ustavn...

4
Pravna narava obveznosti po 68.a členu Zakona o davčnem postopku

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Odvzem premoženja - med pravom in voljo večine

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Članek obravnava pravno naravo denarne obveznosti po 68.a členu slovenskega Zakona o davčnem postopku. Čeprav je ta poimenovana kot posebni davek na posameznikov neprijavljeni dohodek, avtor trdi, da je ni mogoče, vsaj ne v celoti, opredeliti kot davek, temveč kot posebno administrativno...

5
Davek na nepremičnine: osnovne značilnosti, nekateri razlogi za sprejetje in proti njemu ter temeljni elementi za prihodnjo ureditev

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: OBDAVČITEV NEPREMIČNIN DE LEGE FERENDA IN V PREHODNEM OBDOBJU

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Prispevek obravnava letno obdavčitev nepremičnin, ki jo mora Republika Slovenija bodisi reformirati ali pa trenutno zakonodajo razveljaviti in lokalnim skupnostim zagotoviti drugačen lastni in neodvisni vir financiranja. Avtor pojasni nekatere osnovne značilnosti letnih davkov na nepremičnine, razlo...

6
Obdavčitev nezakonitega in neprijavljenega dohodka

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: KZ Kazensko pravo

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Članek obravnava obdavčitev dveh vrst dohodkov, in sicer dohodkov, ustvarjenih z nezakonitimi ravnanji (nezakoniti dohodki), in dohodkov, ki niso bili obdavčeni, ker jih zavezanec ni napovedal (nenapovedani dohodki). Druga vrsta dohodkov se izračuna posredno, z uporabo podatkov o spremembi čistega p...

7
Samoprijava po Zakonu o davčnem postopku

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.12.2011

Povzetek: Avtor obravnava samoprijavo davčnih obveznosti, ki davčnim zavezancem omogoča, da se izognejo globi za povzročeni prekršek, če pri davčnemu organu vložijo ustrezno dokumentacijo za izvedbo ene od dveh oblik samoprijave po Zakonu o davčnem postopku. S tem sporočijo davčnemu organu, da njihova prvotno...

8
Status športnika v moštvenem športu primerjalnopravno in v slovenski zakonodaji*

Avtor: Jernej Podlipnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/1

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. STATUS ŠPORTNIKOV V NEKATERIH DRŽAVAH EU 1. Po določbah Pogodb in judikaturi SES 2. EU-15 (stare članice) 3. EU-10 (nove članice) 3. STATUS ŠPORTNIKOV V SLOVENIJI OD OSAMOSVOJITVE DO DANES 1. Obdobje pred ZSpo 2. Sprejem ZSpo 3. Sprejem ZDR/2002 4. Stanje danes in razlog...

Počisti vse