c S

Št. zadetkov: 7

1
Sistemsko-razvojni pogled na odgovornost gospodarskih subjektov za prekrške

Avtor: Liljana Selinšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Gospodarsko prekrškovno pravo

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Odgovornost gospodarskih subjektov za različne vrste prepovedanih ravnanj pridobiva vse večji pomen, saj imajo (zlasti velike multinacionalne) gospodarske družbe ogromno ekonomsko in finančno moč in lahko s protipravnim delovanjem zamajejo temelje gospodarskega sistema posamezne držav...

2
(Ka)ko se srečata upravni in kazenski postopek

Avtor: Liljana Selinšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: Stičišča kazenskega in upravnega postopka je mogoče opazovati na dveh ravneh: v konkretnih zadevah in s sistemskega vidika. Prispevek vsebuje kratko predstavitev obojega. Na ravni konkretnih primerov so poudarjena predhodna vprašanja ter prehajanje dokazov med obema vrstama postopkov. N...

3
Kazenskopravni vidiki kršitve pravic intelektualne lastnine na internetu - ocena zadnjih sprememb

Avtor: Liljana Selinšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtorica v prispevku predstavlja kazniva dejanja, katerih objekt varstva so pravice intelektualne lastnine (pravice industrijske lastnine, avtorska in sorodne pravice ter sui generis pravice intelektualne lastnine), pri čemer ureditev v novem KZ-1 na kratko primerja z ureditvijo v prej veljavnem KZ....

4
Pojem pravne osebe po ZOPOKD

Avtor: dr. Liljana Selinšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 27.6.2007

Povzetek: dr. Liljana Selinšek ? 1. UVODNO O POJMU PRAVNE OSEBE PO ZOPOKD 2. POJEM DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE 3. POJEM VODSTVENIH IN NADZORNIH ORGANOV PRAVNIH OSEB 4. PRAVNE OSEBE IN NJIHOVI VODSTVENI IN NADZORNI ORGANI 4.1. Gospodarske družbe ...4.2. Zavodi ...4.3. Ustanove ...4.4. Društva ...

5
Odgovornost pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in odgovornih oseb za prekrške skladno z novim zakonom o prekrških*

Avtor: mag. Liljana Selinšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/1

Rubrika: DR Drugo

Datum: 15.2.2005

Povzetek: Povzetek V prispevku je predstavljena ureditev odgovornosti pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in odgovornih oseb za prekrške skladno z novim zakonom o prekrških, ki se je začel uporabljati 1. januarja 2005. Kot bistveno novost je mogoče označiti določbo 14. člena ZP-1, ki glede pogo...

6
Kazenskopravno varstvo finančnih interesov države in Evropske unije

Avtor: mag. Liljana Selinšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: 1. UVOD Mednarodna država za uresničevanje številnih nalog in ukrepov, ki jih ima na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov, potrebuje določena sredstva, ki se v teoriji finančnega prava imenujejo javni prihodki. Temeljni finančni instrument za zbiranje sredstev, s katerimi države pokrivajo .....

7
Razmejevanje med finančnimi prekrški in kaznivimi dejanji zoper gospodarstvo

Avtor: mag. Liljana Selinšek

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/6-7

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: 1. UVOD Razmejevanje med finančnimi prekrški in kaznivimi dejanji zoper gospodarstvo je tematika, ki jo je mogoče proučevati iz več zornih kotov. Finančno pravo je skupek pravnih predpisov, s katerimi se urejajo finančnopravna razmerja, ki nastajajo pri pridobivanju, upravljanju ter razdelitvi in po...

Počisti vse