c S

Št. zadetkov: 10

1
Vprašanje enotne sodne prakse

Avtor: Jan Zobec

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prava ne ustvarja samo zakonodajna oblast. Njen prispevek je "samo" golo zakonsko besedilo. Vse drugo ustvari sodstvo. Zato je enotna sodna praksa (čeprav večinoma instrumentalna) pomembna ustavna vrednota. Čeprav jo morajo sodišča vselej upoštevati, ni absolutno zavezujoča. Od nje

2
Ustavnosodni elementi odločanja Sodišča EU

Avtor: Maja Brkan

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prispevek gradi na tezi, da ima Sodišče EU nekatere ustavnosodne pristojnosti. Sodišča EU sicer ne moremo šteti za ustavno sodišče v tistem pomenu besede, v katerem se ta pojem uporablja v državah članicah, kljub temu pa ima številne pristojnosti ustavnosodne narave, ki jih lahko pr

3
Uporaba prava Evropske unije v Republiki Sloveniji

Avtor: Matej Accetto

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prispevek se posveča teoretičnim in praktičnim vidikom uporabe prava EU v državah članicah in še posebno v Sloveniji. Uvodoma povzame zahteve glede uporabe, kot jih narekuje pravo EU, vključno s sodno prakso Sodišča EU, nato pa analizira izbrana problematična vprašanja z vidika naci

4
Prava mera odškodninskega prava

Avtor: Ada Polajnar Pavčnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek V prispevku avtorica obravnava nove težnje, ki se pojavljajo v našem odškodninskem pravu. Njihov cilj je, da se oškodovancu na vsak način povrne škoda, ne glede na položaj povzročitelja škode. Podrobneje analizira institut kaznovalne odškodnine, ki izvira iz anglo-ameriškega sistema

5
Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja

Avtor: Miro Cerar

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Pravno odločanje vsakega ustavnega ali drugega sodnika je pod vplivom njegove etike. To je treba ustrezno razlikovati od sodnikove osebne morale, običajev, prava in drugih vrednotno-normativnih pojavnosti. Sodnikova etika ne zajema le kodificirane sodniške etike, temveč tudi druge p

6
Nekatera metodološka (ne)soglasja razumevanja ustave

Avtor: Marijan Pavčnik

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Razlaga ustave je ena od vrst razlage pravnih besedil. Za razlago gre samo dotlej, dokler je pravni pomen hkrati tudi besedni oziroma eden od besednih pomenov pravnega besedila. V naravi jezikovnega razumevanja pravnih besedil je, da nobeno besedilo ne more popolnoma zanesljivo

7
Razbremenjevanje ESČP in Ustavnega sodišča

Avtor: Ciril Ribičič

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. NAMESTO UVODA 2. ESČP - ČUDEŽNI OTROK SVETA EVROPE 3. POSKUSI RACIONALIZACIJE DELOVANJA ESČP 4. EVROPSKA ENAJSTERICA MODRIH O KORENITEJŠIH POSEGIH V DELOVANJE ESČP 5. KORENITEJŠE SPREMEMBE, UVEDENE S SODNO PRAKSO ESČP 6. VZPOSTAVITEV PREJŠNJEGA STANJA 7. PALICE V KOLESJE UČINKOVITEJŠE...

8
POBUDA ZA USTAVNOSODNO PRESOJO - NUJNOST ALI COKLA (Nekaj misli o spremembi priznavanja pravnega interesa)

Avtor: Janez Čebulj

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. O POBUDI KOT USTAVNI KATEGORIJI 2. O POMISLEKIH ZOPER POBUDO 3. O POMISLEKIH ZOPER OŽENJE DOSTOPA 4. O RAZLOGIH ZA OŽENJE DOSTOPA PREK POBUDE Povzetek Prispevek vsebuje razmišljanja avtorja o nujnosti spremembe stališča Ustavnega sodišča glede priznavanja pravnega interesa za vlo...

9
Spremembe položaja in volitev sodnikov Ustavnega sodišča

Avtor: Igor Kaučič

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. KANDIDIRANJE IN VOLITVE SODNIKOV USTAVNEGA SODIŠČA 3. PROROGACIJA SODNIŠKE FUNKCIJE 4. PREDČASNA RAZREŠITEV USTAVNEGA SODNIKA 5. IMUNITETA USTAVNIH SODNIKOV Povzetek Novela Zakona o Ustavnem sodišču je uredila tudi nekatera vprašanja, ki se nanašajo na položaj in volitv...

10
Organizacija dela in informatizacija v funkciji učinkovitega odločanja Ustavnega sodišča

Avtor: Jadranka Sovdat

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. ORGANIZACIJA DELA 3. INFORMATIZACIJSKA PODPORA 4. PRISPEVEK K UČINKOVITOSTI DELA IN MEJE ORGANIZACIJSKIH UKREPOV 5. SKLEP Povzetek Z zagotovitvijo kakovostne strokovne podpore svetovalcev z ustrezno organizacijo dela sodnega osebja in z vzpostavitvijo Case Management Systema...

Počisti vse