c S

Št. zadetkov: 5

1

Prosto dostopen članek

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju: izhodišča za nov zakon

Avtor: Grega Strban

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja mora slediti spremenjenim razmerjem v družbi. Pri tem je manjšega pomena, ali se to zgodi z novim zakonom ali s spremembami obstoječega. Izhodiščna točka je Ustava RS, oprta na mednarodno ureditev temeljnih človekovih pravic do socialne var...

2
Predlogi za prenovo organizacije in upravljanja javne zdravstvene dejavnosti

Avtor: Rado Bohinc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: V prispevku sta najprej obravnavana status in upravljanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) z vidika dejavnosti, ki jih opravlja. Ugotovljeno je, da se del njih nanaša na določanje pravnih pravil ter na strokovne in razvojne naloge, del pa na dejavnost finančnega sklada. Dani s...

3
Zakonska ureditev pravic pacientov de lege ferenda

Avtor: Franci Gerbec

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Varovanje pravic pacientov v Republiki Sloveniji in njihovo promocijo urejajo Zakon o pacientovih pravicah in številni drugi zakoni, v katerih so določeni mehanizmi in oblike varovanja njihovih pravic do zdravstvenega varstva ter denarnih in nedenarnih dajatev iz obveznega zdravstvene...

4
Nekatera izhodišča za pripravo zakona o izboljševanju kakovosti in varnosti v zdravstvu

Avtor: Andrej Robida

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: V Sloveniji nimamo zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu. Zakon je potreben, ker se zaradi nezavidljive organizacijske kulture, kulture varnosti pacientov in neobstoja pravične kulture nacionalna in evropska priporočila in priporočila mednarodnih organizacij slabo upoštevajo. Pos...

5
Nekrivdna odškodninska odgovornost: primerno zdravilo za slovensko zdravstvo ali njegova stranpot

Avtor: Viktorija Žnidaršič Skubic

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: V prispevku avtorica obravnava problematiko odškodninske odgovornosti v zdravstvu glede na potencialne rešitve v Sloveniji de lege ferenda. Ena od možnosti, ki se ponuja, je uveljavitev nekrivdnega odškodninskega sistema, ki ga že več let poznajo v skandinavskih državah in na Novi Zel...

Počisti vse