c S

Št. zadetkov: 6

1
Zakonska ureditev pravic pacientov de lege ferenda

Avtor: Franci Gerbec

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Zakonodajna ureditev zdravstvenega sistema DE LEGE FERENDA

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Varovanje pravic pacientov v Republiki Sloveniji in njihovo promocijo urejajo Zakon o pacientovih pravicah in številni drugi zakoni, v katerih so določeni mehanizmi in oblike varovanja njihovih pravic do zdravstvenega varstva ter denarnih in nedenarnih dajatev iz obveznega zdravstvene...

2
Ureditev lastništva zasebnih zemljišč, ki so po dejanski rabi javne ceste – de lege ferenda

Avtor: Franci Gerbec

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/6-7

Rubrika: ČLANKI

Datum: 1.10.2019

Povzetek: V prispevku je predstavljeno stanje na področju neurejenega lastništva zemljišč, ki so v zasebni lasti, vendar pa so po odlokih občin kategorizirana kot lokalne ceste in javne poti, kar pomeni, da so ta zemljišča dejansko, ne pa tudi pravno razlaščena. Veljavna zakonodaja ne zagotavlja ...

3
Upravnik večstanovanjske in druge stavbe v etažni lastnini

Avtor: Franci Gerbec

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/6-7

Rubrika: Članki

Datum: 1.10.2017

Povzetek: V okviru strokovnih priprav za sprejetje nove stanovanjske zakonodaje in celovito zakonsko ureditev upravljanja stavb v etažni lastnini je eno najpomembnejših vprašanj ureditev vloge in položaja upravnika večstanovanjske in druge stavbe v etažni lastnini. Avtor kritično predstavi sedanjo...

4
Nekatera odprta pravna vprašanja postopkov pri urejanju prostora in izdaji gradbenih dovoljenj

Avtor: Franci Gerbec

Publikacija: Podjetje in delo, 2016/6-7

Rubrika: Nova prostorska in gradbena zakonodaja

Datum: 1.10.2016

Povzetek: Pri zakonskem urejanju prostora, zlasti pri prostorskem načrtovanju in izdaji gradbenih dovoljenj, gre vedno tudi za poseg v pravno varovane interese in pravice tretjih oseb, ki niso investitor ali predlagatelj posega v prostor. Zato po naravi stvari nastane soočenje oziroma konflikt med...

5
Odprta pravna vprašanja sedanje ureditve nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Avtor: Franci Gerbec

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: OBDAVČITEV NEPREMIČNIN DE LEGE FERENDA IN V PREHODNEM OBDOBJU

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Avtor obravnava pravna vprašanja glede nadaljnje uporabe zakonskih predpisov, ki urejajo pravno podlago za veljavne občinske odloke o osnovah in merilih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in se v skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-313/13 z dne 21. marca ...

6
Reforma stvarnega prava: Pogodba o etažni lastnini

Avtor: Franci Gerbec

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Franci GERBEC univ. diplomirani pravnik Ljubljana 1. UVOD S pogodbo o etažni lastnini razumemo pogodbo, s katero lastniki posebnih delov v njihovi izključni lasti, ki so hkrati solastniki skupnih delov skupne nepremičnine, uredijo medsebojna razmerja tako glede uporabe in vzdrževanja posebnih ...

Počisti vse