c S

Št. zadetkov: 5

1
Učinkovito sodno varstvo pred slovenskimi in evropskimi sodišči v okoljevarstvenih zadevah: realnost ali utopija?

Avtor: Maja Brkan, Hana Palčič Vilfan

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Dostop do sodišča

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek predstavlja analizo pravice dostopa do sodišča v zadevah varstva okolja v sodni praksi Sodišča EU in sodni praksi nekaterih držav članic. Prvi del prispevka je tako namenjen pregledu novejše sodne prakse Sodišča EU, kjer je zaradi stroge interpretacije testa Plaumann neposre...

2
Praktični izzivi za načelo primarnosti prava EU

Avtor: Maja Brkan

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Aktualna vprašanja v pravu EU: praktični vidiki

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Namen prispevka je obravnava nedavnih sodb ustavnih sodišč držav članic EU, v katerih ta sodišča postavljajo pod vprašaj pomen načela primarnosti prava EU. Načelo primarnosti je eno ključnih načel prava EU, ki ga je leta 1964 opredelilo (takratno) Sodišče Evropskih skupnosti v znameni...

3
Čezmejna pravna vprašanja novih tehnologij

Avtor: Maja Brkan

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Prispevek obravnava vpliv sodobnih tehnologij na razlago predpisov s področja mednarodnega zasebnega prava, zlasti Uredbe št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Avtorica predstavi in kritično analizira novejšo sodno prakso Sodišča ...

4
Ustavnosodni elementi odločanja Sodišča EU

Avtor: Maja Brkan

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: US Ustavno sodstvo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prispevek gradi na tezi, da ima Sodišče EU nekatere ustavnosodne pristojnosti. Sodišča EU sicer ne moremo šteti za ustavno sodišče v tistem pomenu besede, v katerem se ta pojem uporablja v državah članicah, kljub temu pa ima številne pristojnosti ustavnosodne narave, ki jih lahko pr

5
Varstvo osebnih podatkov pri prenosu v tretje države: na razpotju med EU in ZDA

Avtor: Maja Brkan

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Prispevek obravnava problematiko prenosa osebnih podatkov iz Slovenije in drugih držav članic Evropske unije v tretje države. Pri tem predstavi pravno ureditev v slovenskem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter na evropski ravni, predvsem ureditev v Direktivi 95/46/ES o varstvu posameznikov...

Počisti vse