c S

Št. zadetkov: 5

1
Priznanje krivde: kaj sploh še dela sodišče

Avtor: Katja Šugman Stubbs

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: PRIZNANJE KRIVDE V PRAKSI

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod 2. Pobuda za pogajanja o krivdi oziroma za podajo priznanja na predobravnavnem naroku 3. Pravica do zagovornika v postopku pogajanj in vloga sodnika v tem procesu 4. Predmet sporazuma 5. Sodna presoja priznanja 6. Obdolženčevo razumevanje narave in posledic priznanja 7. Prostovoljnost

2
Vpliv izvedenca na izid postopka

Avtor: Katja Šugman Stubbs

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: ALI ZAUPATI IZVEDENCEM

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Prispevek opozarja na pomembnost dobrega razločevanja med pristojnostma sodnika in izvedenca v sodnih postopkih. Vedno pogosteje se namreč dogaja, da se sodnik močno opre na izvedensko mnenje. Za to je več razlogov: bodisi sodnik slabo opravlja svoje delo in prehitro odredi izvedenca, pogosto pa je ...

3
Analiza nekaterih novosti na področju kazenskega prava po Lizbonski pogodbi

Avtor: Katja Šugman Stubbs

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: EU Evropska Unija

Datum: 6.10.2010

Povzetek: S sprejetjem Lizbonske pogodbe EU tudi na kazenskopravnem področju dobiva nadnacionalne pristojnosti, s tem pa države članice izgubljajo suverenost na tem področju. Avtorica analizira institucionalne spremembe, spremembe v postopkih sprejemanja kazenskopravne zakonodaje in vsebino ukrepov, ki jih po...

4
Koncept novega kazenskega postopka od inkvizitornega k adversarnemu

Avtor: Katja Šugman Stubbs

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Avtorica v prispevku skozi prizmo dveh modelov kazenskega postopka analizira, kako se je v zadnjih 15 letih spreminjala slovenska kazenskoprocesna zakonodaja. Tako ugotavlja, da je bil prvi slovenski ZKP iz leta 1994 dedič jugoslovanske tradicije, da pa se je od takrat devetkrat novelirani zakon moč...

5
Širjenje dosega kazenskega prava ali kako kazensko pravo čedalje bolj vpliva na naše vsakdanje življenje

Avtor: dr. Katja Šugman Stubbs

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Medtem ko se je še pred desetletji zdelo, da so kazniva dejanja relativno redki dogodki, ki se dogajajo daleč od nas, danes skorajda ne mine dan, da ne bi bili bombardirani z informacijami o kriminalu, zdi se tudi, da je kdorkoli lahko potencialni "kriminalec", nadzorovani pa smo tako, kot da bi bil...

Počisti vse