c S

Št. zadetkov: 6

1
Zaščita tujih investicij in mednarodno pravo

Avtor: Mirjam Škrk

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: ZAŠČITA TUJIH INVESTICIJ: INTERAKCIJA MED DRŽAVNO SUVERENOSTJO IN GLOBALNIMI GOSPODARSKIMI INTERESI

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Zaščita tujih naložb je urejena v mednarodnem pravu in je rezultat potrebe po zaščiti tujega investitorja in njegovega premoženja pred razlastitvijo na ozemlju države gostiteljice. Pravne korenine ima v diplomatski zaščiti, ki se je razvila v mednarodnem pravu z namenom zaščititi pravice tujca v drž...

2
Skladnost zakonov s splošnimi načeli mednarodnega prava (druga alineja prvega odstavka 160. člena Ustave)

Avtor: Mirjam Škrk

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: V drugi alineji prvega odstavka 160. člena Ustave je določeno, da Ustavno sodišče med drugim odloča o skladnosti zakonov in drugih predpisov s splošnimi načeli mednarodnega prava. Ta načela so nepogrešljiv vir prava pred mednarodnimi sodišči. Ustavno sodišče se občasno zateka k tem načelom, vendar k...

3
Običajno mednarodno pravo v slovenski sodni praksi

Avtor: Mirjam Škrk

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Običajno mednarodno pravo je pomemben del mednarodnega prava in se kot takšno lahko znajde pred domačimi sodišči, ki ga uporabljajo na podlagi inkorporacije, to je brez formalnega prenosa ali ratifikacije. Na podlagi Ustave so vsa slovenska sodišča razvila to prakso. Poleg tega gre za ponovno preuči...

4
Mednarodno pravo in odnosi s sosednjimi državami

Avtor: Mirjam Škrk

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: PRD Pravna država

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Avtorica obravnava mednarodnopravne odnose Slovenije s sosednjim državami. Načelo dobrososedskih odnosov je za Slovenijo temeljnega pomena. Slovenija je obalna država Jadranskega morja. Meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Z vidika mednarodnega prava so sosedski odnosi m

5
Načelo sorazmernosti v mednarodnem pravu

Avtor: Mirjam Škrk

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Načelo sorazmernosti v mednarodnem pravu izvira iz srednjega veka in je očitno starejše kot v notranjem pravu. Nastalo je v zvezi s pravico, kdaj se država lahko zateče k vojni. V sodobnem mednarodnem pravu je tesno povezano s prepovedjo uporabe sile ali grožnje s silo (ius ad bellum) in je eno od m...

6
Vladavina prava kot načelo mednarodnega prava?

Avtor: dr. Mirjam Škrk

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Pojem vladavine prava se pojavlja tudi v mednarodnem pravu. V ZN smo priča sistemskemu pristopu k vladavini prava. Da bi lahko odgovorili na vprašanje, ali je vladavina prava načelo mednarodnega prava, je bilo treba najprej ugotoviti, kaj razumemo pod pojmom splošno veljavna načela mednarodnega prav...

Počisti vse