c S

Št. zadetkov: 15

1
Kumulacija postopkov ali sankcij za ista dejanja nepoštenih poslovnih praks

Publikacija: Podjetje in delo, 2024/1

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 15.2.2024

Povzetek: Sodba sodišča (prvi senat) z dne 14. septembra 2023 "Predhodno odločanje - Člen 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah - Načelo ne bis in idem - Sankcija, naložena na področju nepoštenih poslovnih praks - Kazenska narava sankcije - Kazenska sankcija, izrečena v državi članici po sprejetju ...

3
Spolna usmerjenost ne sme biti razlog za zavrnitev sklenitve pogodbe s samozaposlenim delavcem

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 12. januarja 2023 "Predhodno odločanje - Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu - Direktiva 2000/78/ES - Člen 3(1)(a) in (c) - Pogoji, pod katerimi je dostopna samozaposlitev - Zaposlitev in delovni pogoji - Prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjen...

4
Dnevni počitek ni del tedenskega počitka, temveč se temu doda

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. marca 2023 "Predhodno odločanje - Socialna politika - Zaščita varnosti in zdravja delavcev - Organizacija delovnega časa - Člen 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah - Direktiva 2003/88/ES - Člena 3 in 5 - Dnevni in tedenski počitek ...

5
O ravnanju distributerjev kot ravnanju proizvajalca s prevladujočim položajem in o zmožnosti omejevalnih učinkov klavzul o izključnosti

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.7.2023

Povzetek: V zadevi C-680/20, katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložil Consiglio di Stato (državni svet, Italija) z odločbo z dne 7. decembra 2020, ki je na Sodišče prispela 15. decembra 2020, v postopku Unilever Italia Mkt. Operations Srl proti Autori...

6
GIZ in njihovi vlagatelji niso edini upravičenci do državnih pomoči po španskem sistemu poslovnega najema

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/3-4

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.7.2023

Povzetek: Sodba sodišča (peti senat) z dne 2. februarja 2023

7
Pogodba o prodaji in povratnem najemu se lahko šteje za račun

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/2

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.5.2023

Povzetek: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 29. septembra 2022 "Predhodno odločanje - Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) - Direktiva 2006/112/ES - Člen 203 - Pogodba o prodaji in povratnem najemu - Oseba, ki je dolžna plačati DDV - Možnost enačenja pisne pogodbe z računom" ...

8
S preoblikovanjem družbe nacionalnega prava v evropsko družbo (SE) se ne sme zmanjšati raven soodločanja sindikatov v sestavi nadzornega sveta

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/2

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.5.2023

Povzetek: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. oktobra 2022 "Predhodno odločanje - Socialna politika - Evropska družba - Direktiva 2001/86/ES - Udeležba delavcev v postopku sprejemanja odločitev evropske družbe - Člen 4(4) - Evropska družba, ustanovljena s preoblikovanjem - Vsebina sporazuma...

9
Kolektivna pogodba, s katero je določeno nižje plačilo agencijskih delavcev v primerjavi z delavci, ki so zaposleni neposredno, mora določiti izravnalne prednosti

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/2

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.5.2023

Povzetek: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 15. decembra 2022 "Predhodno odločanje - Zaposlovanje in socialna politika - Delo prek agencij za zagotavljanje začasnega dela - Direktiva 2008/104/ES - Člen 5 - Načelo enakega obravnavanja ...

10
Varstvo zaupnosti pri javnih naročilih v razmerju do transparentnosti in učinkovitega sodnega varstva

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. novembra 2022 "Predhodno odločanje - Javna naročila - Direktiva 2014/24/EU - Načela za oddajo naročil - Člen 18 - Preglednost - Člen 21 - Zaupnost - Prilagoditev teh načel v nacionalni zakonodaji...

11
Dostop širše javnosti do informacij o dejanskih lastnikih pomeni bistveno hujšo kršitev pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter pravice do varstva osebnih podatkov

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/1

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.2.2023

Povzetek: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. novembra 2022 "Predhodno odločanje - Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma - Direktiva (EU) 2018/843 o spremembi Direktive (EU) 2015/849...

12
Sodba Sodišča EU v zadevi C-742/19, B. K. proti Republiki Sloveniji, z dne 15. 7. 2021

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/2

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.4.2022

Povzetek: Sodba sodišča (veliki senat) z dne 15. julija 2021

13
AC Milan proti EUIPO - Inter ES (ACM 1899 AC MILAN)

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/1

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.2.2022

Povzetek: JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Sixth Chamber) 10 November 2021 (European Union trade mark - Opposition proceedings - International registration designating the European Union - Figurative mark ACM 1899 AC MILAN - Earlier national word marks Milan - Relative ground for refusal - Likelihood of con

14
Nepošteni pogoji v potrošniški pogodbi

Publikacija: Podjetje in delo, 2019/5

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 1.8.2019

Povzetek: Sodba Sodišča Evropske unije (osmi senat) z dne 26. junija 2019 "93/13/EGS - Postopek izvršbe s hipoteko zavarovane terjatve - Neposredno izvršljiv notarski zapis - Sodni nadzor nad nepoštenimi pogoji - Odlog izvršbe - Nepristojnost sodišča, ki odloča o predlogu za izvršbo - Varstvo potrošniko

15
Čezmejno preoblikovanje družbe

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/8

Rubrika: Sodna praksa EU

Datum: 21.12.2018

Povzetek: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 25. oktobra 2017 "Predhodno odločanje - Svoboda ustanavljanja - Čezmejno preoblikovanje družbe - Prenos statutarnega sedeža brez prenosa dejanskega sedeža - Zavrnitev izbrisa iz poslovnega registra - Nacionalna ureditev, ki izbris iz poslovnega registra pogojuj

Počisti vse