c S

Št. zadetkov: 11

2
Kršitev blagovnih znamk na internetu – problemi in dileme pri določitvi mednarodne pristojnosti

Avtor: Martina Repas, Tomaž Keresteš

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2019

Povzetek: Povzetek : V članku so obravnavana posamezna vprašanja, povezana z določitvijo pristojnosti po drugem odstavku 7. člena Bruselj I bis v sporih glede kršitev blagovne znamke na internetu, ki zaradi narave te pravice in narave interneta narekujejo posebno obravnavo. Avtorja ugotavljata, da se obstoj r...

3
Dokazno breme

Avtor: Tomaž Keresteš

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: V prispevku se avtor ukvarja s problemom dokaznega bremena. Pri tem opozarja, da je treba problem dokaznega bremena ločiti na dve vrsti dokaznega bremena. Prvo je subjektivno dokazno breme, ki predstavlja dolžnost stranke, da dokaže obstoj določenega dejstva, s katerim utemeljuje svoj zahtevek. Obje...

4
Menica v izvršbi

Avtor: Tomaž Keresteš

Rubrika: IP Izvršilno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Avtor v prispevku obravnava menico v izvršbi. Pri tem se osredini predvsem na menico kot verodostojno listino. Po uveljavitvi novele ZIZ-H imajo menični upniki na voljo dva postopka za uveljavitev meničnih terjatev. Lahko predlagajo običajni postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, ki je hi...

5
Osebni stečaj potrošnika in ekonomska analiza spodbud

Avtor: Tomaž Keresteš

Rubrika: ČL Članki

Datum: 17.6.2010

Povzetek: Članek obravnava problematiko osebnega stečaja potrošnikov v slovenskem pravu. Avtor najprej analizira namen pravnega instituta in cilje, ki jih ta ima v družbi. Pri tem upošteva tudi primerjalnopravno metodo in ureditve v primerljivih pravnih redih. V drugem delu prispevka avtor prikaže delovanje p...

6
Kazni in sodni penali v izvršilnem postopku

Avtor: dr. Tomaž Keresteš

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: V prispevku avtor obravnava denarne kazni v izvršilnem postopku in sodne penale. Denarne kazni so institut izvršilnega postopka za zagotavljanje večje učinkovitosti postopka, predvsem glede izvršitve strogo osebnih obveznosti, ter za zagotavljanje spoštovanja odločb sodišča. Sodni penali so na drugi...

7
Evropski izvršilni naslov

Avtor: dr. Tomaž Keresteš

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Avtor v prispevku obravnava uredbo o evropskem izvršilnem naslovu za nesporne terjatve. Na podlagi te uredbe je v državah članicah mogoča izvršba brez posebnega postopka eksekvature. Avtor ugotavlja, da je odprava sistema eksekvature samo še vprašanje časa tudi v drugih instrumentih evro...

8
Skupnosti v civilnem pravu

Avtor: dr. Tomaž Keresteš

Rubrika: DR Drugo

Datum: 20.4.2005

Povzetek: Povzetek V prispevku se avtor ukvarja s pravno naravo skupnosti civilnega prava. Prihaja do sklepa, da so skupnosti stvarnopravno izvedene. To pomeni, da je njihov izvor iskati v stvarnopravnem položaju, ki je ustvarjen med člani skupnosti. Glavni del prispevka je namenjen analizi razlik med golimi ...

9
Družba XY Ltd – nujnost poznavanja statusnih oblik v drugih državah članicah EU

Avtor: dr. Tomaž Keresteš

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: 1. UVOD Z vstopom v EU se odpira vprašanje delovanja tujih statusnih oblik gospodarskih družb v Republiki Sloveniji. Smiselno enako vprašanje je dvignilo precej prahu tudi v drugih državah EU, predvsem v zvezi s statusno obliko Private company limited by shares (v nadaljevanju: Ltd), ki jo pozna ...

10
Maksimalna hipoteka

Avtor: mag. Tomaž Keresteš

Rubrika: ČL Članki

Datum: 4.2.2003

Povzetek: 1. POJEM Hipoteka z vpisanim najvišjim zneskom je varianta hipoteke kot knjižne zastavne pravice, za katero je značilno, da se v zemljiško knjigo vpisuje s točno določenim najvišjim zneskom, ki pomeni zgornjo mejo, do katere hipoteka še daje realno jamstvo. Ker je stvarno zavarovanje tako omejeno...

11
Pridržek javnega reda pri priznavanju tujih arbitražnih odločb po newyorški konvenciji

Avtor: mag. Tomaž Keresteš

Rubrika: ČL Članki

Datum: 9.12.1999

Povzetek: Tomaž KERESTEŠ magister pravnih znanosti Pravna fakulteta v Mariboru I. NEWYORŠKA KONVENCIJA 1. Pomen NYK Konvencija združenih narodov o priznavanju in izvršitvi tujih arbitražnih odločb z dne 10. junija 1958(*1) oziroma na kratko "newyorška konvencija" (v nadaljevanju: NYK) je prav gotovo ...

Počisti vse