c S

Št. zadetkov: 22

1
Odziv konkurenčnega prava in politike na krize od leta 2008 (finančno-gospodarska leta 2008 in naprej, pandemija covid-19 leta 2020 in naprej, energetska leta 2022 in naprej)

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Okrogla miza kriza in pravo

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Konkurenčno pravo in politika sta se na finančno in gospodarsko krizo (leta 2008 in naprej) odzvala na področjih antitrusta, koncentracij in presoje državnih pomoči. Podobno velja za krizo covid-19 (leta 2020 in naprej), vendar so se odzivi v tej krizi že spremenili.

2
Trendi in izzivi konkurenčnega prava in politike

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2023

Povzetek: Po zadnji veliki reformi konkurenčnega prava, posebej njegovega izvrševanja po letu 2000, ki je bila do zdaj najbolj dramatičen reformni premik v njegovi zgodovini, je konkurenčno pravo zaznamovala vrsta notranjih in zunanjih dogodkov, ki so zahtevali nove odzive in prijeme zakonodaja...

3
Trendi v ureditvi nekaterih reguliranih sektorjev

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2018/6-7

Rubrika: Pravni vidiki regulacije in liberalizacije gospodarskih sektorjev

Datum: 1.10.2018

Povzetek: Prispevek obravnava terminološki instrumentarij v zvezi z regulacijo, deregulacijo in liberalizacijo gospodarskih sektorjev ter te procese v izbranih sektorjih, zlasti v energetskem oziroma ožje v sektorju električne energije v EU in ZDA. Predstavljene so posamezne faze omenjenih proceso...

4
Nekateri vidiki gospodarskega prava EU po Beli knjigi o prihodnosti Evrope in v luči brexita

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/6-7

Rubrika: Članki

Datum: 1.10.2017

Povzetek: Članek obravnava vrsto posledic, ki bi jih prinesel izstop članice EU, zlasti na primeru brexita. Razpravlja o splošnih vplivih na nastanek in izvrševanje komunitarnega prava, o modelih ekonomske integracije, posebej pa analizira posamezna pravna področja, pri čemer se osredotoča na gosp...

5
Pogodba o tujih investicijah z zasebnopravnega vidika

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/1

Rubrika: Članki

Datum: 1.2.2015

Povzetek: Obravnavani so nekateri vidiki problematike tujih investicij z vidika zasebnega, posebej pogodbenega gospodarskega prava. Avtor obravnava vrste in tipe tujih investicij, tako posredne kot neposredne investicije, in jih med seboj razmejuje, posebej pa opozarja na nekatere vidike konkurenč...

6
Problematika dodatnih pogojev ali zahtev prodajalca pri prodaji podjetja v državni lasti z vidika pravil o državnih pomočeh

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/5

Rubrika: Članki

Datum: 1.8.2014

Povzetek: Avtor obravnava trk postopka prodaje in problematike državnih pomoči. Državni prodajalec mora v postopku prodaje podjetij v delni ali celotni državni lasti v celoti upoštevati pravila EU o državnih pomočeh, sploh če se prodaja ne izvede s prvo prodajo ali s prodajo na borzi. Za prodajo zunaj organiz...

7
Plačila provizij zavarovalnim posrednikom

Avtor: Peter Grilc, Miha Juhart

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/2

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.4.2012

Povzetek: Avtorja v članku obravnavata vrsto vprašanj. Prvič, ali iz prvega odstavka 224. člena Zakona o zavarovalništvu izhaja, da je zavarovalnica dolžna plačati provizijo za posredovanje zavarovalnemu posredniku, tudi če med zavarovalnico in posrednikom ne obstaja veljaven dogovor glede plačila provizije i...

8
Novosti in težnje na področju nelojalne konkurence

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: KČ Konkurenčno pravo

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prispevek po obravnavi iste teme pred petimi leti obravnava mesto prava zatiranja nelojalne konkurence v pravnem sistemu varstva konkurence ter razmejitev med ureditvijo in dogmatično percepcijo tega področja v razmerju do pravne ureditve varstva potrošnikov. V obdobju po uveljavitv

9
Konkurenčno pravo v obdobju gospodarske krize (državne pomoči)

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.12.2010

Povzetek: Članek je drugi del članka Konkurenčno pravo v obdobju gospodarske krize (antitrust in koncentracije), ki je bil objavljen v prejšnji številki. Obravnava ozadja in vzroke finančne krize in odzive Komisije na državne pomoči držav članic ter njene pravne akte v zvezi s tem. Posebej obravnava normativn...

10
Konkurenčno pravo v obdobju gospodarske krize (antitrust in koncentracije)

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: KČ Konkurenčno pravo

Datum: 6.10.2010

Povzetek: Članek obravnava izbrane probleme, vlogo in funkcije konkurenčnega prava in politike v obdobju gospodarske krize. Prvi del je namenjen historičnemu pogledu na politiko in pravo konkurence v obdobju gospodarske krize, zlasti v času velike depresije v ZDA in medvojne krize v Nemčiji. Obravnava uredite...

11
Zaveze podjetja po novem zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Avtor: dr. Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Povzetek Prispevek obravnava institute zavez podjetja po 39. členu ZPOmK-1. Gre za odločbo urada, ki pa je posledica formalnega dogovora, svojevrstne poravnave, ki je posledica pobude in formalnega predloga zavez. Pri sprejemu zavez so poleg temeljnega cilja zagotavljanja učinkovite konkurence v osp...

12
Kršitev prava Skupnosti in posledice v primerih kršitve 86. člena PES

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: SEU Sodišče Evropskih skupnosti

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. UVOD 2. DOLOČBE O PRAVNEM UVELJAVLJANJU 2.1. Razmerje med tretjim odstavkom 86. člena in 226. členom PES 2.2. Člen 234 poleg tretjega odstavka 86. in 226. člena 2.3. Odločbe Komisije po 10., 86. in 226. členu 2.3.1. Odprava kršitve po tretjem odstavku 86. člena 2.3.2. Sporočilo...

13
Zatiranje nelojalne konkurence v Sloveniji (Erozija področja in dosedanji nekoncept ter reforma, ki naj postavi koncept)

Avtor: dr. Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: KČ Konkurenčno pravo

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Peter Grilc? 1. MESTO PRAVA ZATIRANJA NELOJALNE KONKURENCE V PRAVNEM SISTEMU VARSTVA KONKURENCE 2. DOSEDANJE SPREMEMBE 3. POTREBNE SPREMEMBE Povzetek Po uvodni obravnavi mesta prava zatiranja nelojalne konkurence v pravnem sistemu varstva konkurence avtor opozori, da se je na ...

14
Vsebina in pomen reforme konkurenčnega prava EU za slovensko pravo

Avtor: dr. Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2004/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2004

Povzetek: UVOD Reformo konkurenčnega prava v EU in njeni vplivi na ureditev v državah članicah ter na gospodarske subjekte smo kot projekt na pravniških dnevih obravnavali leta 2000,(*1) ko smo ugotavljali tudi razloge zanjo. Danes lahko reformo predstavimo in delno ocenimo ter napovemo njene slabosti, čez.....

15
SLOVENSKI PRAVNIK IN IZZIVI PRAVA EU: Pravo in pravniki po 1. maju 2004: nekaj dilem

Avtor: dr. Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: Dobrega pol leta je do prvega maja 2004. V zadnjem desetletju se je pravna stroka ukvarjala s sestavljanjem predpisov in pripravo na vstop v EU, vrsta pravniških poklicev pa sedaj vstopa v obdobje integracije v pravni red EU. Poudarjeno dvosmerno bo postalo gibanje odvetnikov, pravo EU bo neposredno...

16
KONKURENČNO PRAVO: Nove ekonomije, sektorji, produkcijski faktorji in konkurenčno pravo

Avtor: dr. Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/6-7

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: 1. UVOD Od prvih pojavov pravil zakonodajnega tipa, ki so urejala konkurenco, do danes se je okvir predpisov, ki se neposredno nanašajo na konkurenčno pravo ali so z njim vsaj posredno povezani, zelo razširil. S popolno abstrakcijo bi sicer lahko zagovarjali trditev, da v vsakem pravno urejenem razm...

17
Reforma konkurenčnega prava v EU in vpliv na slovensko pravo

Avtor: Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Teme iz evropskega in mednarodnega prava 1. UVOD V referatu(*1) obravnavam nekatere vidike morebitne reforme konkurenčnega prava EU, objavljeni v Beli knjigi Komisije o modernizaciji pravil za izvedbo 85. in 86. člena (po pogo...

18
Statusno preoblikovanje: Združitve in konkurenčno pravo

Avtor: dr. Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 1999/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 18.10.1999

Povzetek: Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Združitve gospodarskih subjektov, posameznih podjetij ali na različne načine že koncentriranih podjetij, zlasti na najbolj propulzivnih področjih, torej v telekomunikacijah, bančništvu, zavarovalstvu, farmaciji, avtomobil...

19
Lex mercatoria in mednarodno gospodarsko pravo

Avtor: dr. Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 1998/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 19.10.1998

Povzetek: Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani 1. UVOD Samoumevna značilnost večine disciplin, da so po vsebini in videzu mednarodne, za pravo ne drži brezpogojno, saj v zadnjih dveh stoletjih opažamo v Evropi toliko med seboj različnih pravnih sistemov, kolikor je bilo držav...

20
Novejše oblike nelojalne reklame

Avtor: dr. Peter Grilc

Publikacija: Podjetje in delo, 1997/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.10.1997

Povzetek: Peter GRILC doktor pravnih znanosti Pravna fakulteta v Ljubljani Nelojalna reklama je reklamiranje, oglašanje ali ponujanje blaga ali storitev z navajanjem neresničnih podatkov ali podatkov in izrazov, ki ustvarjajo ali utegnejo ustvariti zmedo na trgu, ali z zlorabo nepoučenosti ali lahkovernost.....

Počisti vse