c S

Št. zadetkov: 23

1
Odmik od uveljavitve obveznosti skrbnega pregleda v zadevah trajnostnosti

Avtor: Andreja Primec

Rubrika: Članki

Datum: 1.6.2024

Povzetek: Povzetek: Negotove politične razmere v Evropski uniji so otežile sprejetje direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, enega pomembnejših gradnikov zelenega prehoda. Kljub doseženemu začasnemu dogovoru Sveta EU in Evropskega parlamenta o njeni vsebini decembra 2023 se je praviloma ...

12

Prosto dostopen članek

Arbitražna klavzula v ustanovitvenih aktih gospodarskih družb

Avtor: Peter Podgorelec, Andreja Primec

Rubrika: ČL Članki

Datum: 31.12.2013

Povzetek: Zaradi nekaterih prednosti (nejavnost in hitrost postopka, strokovnost arbitrov itd.) je arbitražni postopek priporočljiv tudi za reševanje korporacijskih sporov. Na splošno je mogoče ugotoviti, da slovenska zakonodaja za to vzpostavlja ustrezen normativni okvir, pri čemer pa je seveda treba upoštev...

13
THE ROLE OF COURTS IN ARBITRATION PROCEEDINGS

Avtor: Andreja Primec

Rubrika: EP Evropsko pravo

Datum: 15.12.2009

Povzetek: Zgolj v določenih primerih bi morali nacionalnim sodiščem dovoliti posegati v postopke arbitraže kot načina reševanja sporov, ki je alternativa sodnemu reševanju sporov. V skladu z mednarodnimi in nacionalnimi pravili je sodna prevera predvidena za postopke priznavanja, izvrševanja in razveljavitve ...

14
Pravni viri za mednarodno prodajno pogodbo

Avtor: Andreja Primec

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.6.2009

Povzetek: 1. UVOD 2. PRIKAZ NAJPOMEMBNEJŠIH PRAVNIH VIROV 2.1. Splošno 2.2. Dunajska konvencija 2.3. Pravila mednarodnega zasebnega prava 3. POSAMEZNA VPRAŠANJA MEDNARODNE PRODAJNE POGODBE 3.1. Sposobnost strank 3.2. Oblika pogodbe 3.3. Prehod lastnine 3.4. Zastaranje 4. JAVNI RED, ...

15
Začasne odredbe (začasni ukrepi) arbitraže

Avtor: Andreja Primec

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.6.2008

Povzetek: Začasne odredbe se uporabljajo kot pomemben institut zavarovanja tožnikovih terjatev v sodnih postopkih, še preden je izdana končna odločba sodišča. Tudi večina arbitražnih (nacionalnih, mednarodnih in institucionalnih) pravil omogoča izdajanje začasnih ukrepov v arbitražnih postopkih z istim nameno...

16
Javnost v postopkih javnega naročanja in poslovna skrivnost ponudnikov

Avtor: mag. Andreja Primec

Rubrika: JN Javna naročila

Datum: 19.10.2006

Povzetek: mag. Andreja Primec ? 1. UVOD 2. NAČELO JAVNOSTI 2.1. Javnost v postopkih javnega naročanja 2.1.1. Namen 2.1.2. Omejitve 2.2. Javnost z vidika zakona o dostopu do informacij javnega značaja 2.2.1. Pravica do informacij javnega značaja 2.2.2. Vpliv ZDIJZ na ZJN-1 3. POSLOVNA SKRIVN...

17
Nekatera aktualna vprašanja v zvezi z avtorstvom diplomskih del

Avtor: mag. Andreja Primec

Rubrika: RA Razprava

Datum: 17.2.2006

Povzetek: 1. UVOD 2. SPLOŠNO O AVTORSKI PRAVICI 3. DIPLOMSKA NALOGA KOT AVTORSKO DELO 4. ZAKON O KNJIŽNIČARSTVU 5. SKLEP 1. UVOD Spoznanja, da je znanje vrednota, se čedalje pogosteje zaveda tudi mlajša populacija, zlasti študenti.

18
Omejitev prenosljivosti nematerializiranih delnic s predkupno pravico

Avtor: mag. Andreja Primec

Rubrika: DR Drugo

Datum: 15.2.2005

Povzetek: Povzetek Eden od načinov pogodbenega omejevanja prenosljivosti delnic je ustanovitev predkupne pravice. Čeprav je predkupna pravica klasična obligacijskopravna pravica, je za nastanek predkupne pravice na nematerializiranih delnicah poleg dogovora (pogodbe o ustanovitvi predkupne pravice) potreben š...

19
Pravni položaj gospodarskih subjektov v državah EU

Avtor: mag. Andreja Primec

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.6.2003

Povzetek: 1. UVOD V teoriji se je uveljavilo razlikovanje med Company Law in Europe, ki proučuje pravo družb posameznih držav Evropske unije, in European Company Law kot poenotenem pravu družb EU, pri čemer slednje zaradi teženj po čedalje večji harmonizaciji statusnega prava evropskih držav pridobiva na p...

20

Prosto dostopen članek

Zastava lastnih delnic

Avtor: mag. Andreja Primec

Rubrika: ČL Članki

Datum: 14.8.2000

Povzetek: Andreja PRIMEC magistra pravnih znanosti Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru 1. UVOD Načelno teoretično stališče, ki je povzeto v domači in tuji zakonodaji, se glasi, da delniška družba ne sme pridobivati lastnih delnic tako, da bi postala njihova lastnica. Z nakupom lastnih delnic bi pren...

Počisti vse