c S

Št. zadetkov: 27

1
Kriza človeka - pravnika

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2023/6-7

Rubrika: Okrogla miza kriza in pravo

Datum: 1.10.2023

Povzetek: Prispevek bo temeljil na naslednjih tezah: 1. Človeštvo pestijo raznovrstne krize, od katerih je najhujša eksistencialna kriza človeka oziroma kriza smisla. Iz te izvira večina drugih kriz, denimo vzgojne, družinske, politične, mirovne, podnebne, okoljske, zdravstvene, vrednotne in kulturne.

2
Oris najnovejših dogajanj v zavarovalnem pravu

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2022/6-7

Rubrika: Zavarovalno pravo v 21. stoletju

Datum: 1.10.2022

Povzetek: Prispevek je zasnovan kot uvod v sekcijo Zavarovalno pravo v 21. stoletju na Dnevih slovenskih pravnikov 2022. Avtor najprej osvetli nekatere nedavne najpomembnejše kazalnike svetovnega, evropskega in slovenskega zavarovalništva, potem pa na kratko predstavi vsebino posameznih prispev...

3
Grozljiva pošast Terorizem: izhodišča za premislek

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2017/6-7

Rubrika: Članki

Datum: 1.10.2017

Povzetek: Prispevek je zasnovan kot uvod k okrogli mizi Terorizem - ali bomo spremenili svoje življenjske navade, na kateri bomo razpravljali o opredelitvah in vzrokih terorizma, pravnih okvirih boja zoper terorizem, islamističnem terorizmu, dejavnikih, ki vplivajo na terorizem, in terorističnih n...

4
EU in (ne)gotovost "doktrine" in dubio pro consumatore

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2015/6-7

Rubrika: PRAVNE TURBULENCE PREVOZA POTNIKOV

Datum: 1.10.2015

Povzetek: 1. Uvod: doseg prispevka 2. Ravnanje v korist pot(roš)nika 3. Kritičen pogled na veljavno prevozno potniško pravo in predlagana reforma 4. Primera iz prakse brez sodnega epiloga 5. Sklepne misli Povzetek Razvoj prava EU na področju pravic potnikov je v zadnjih dvajsetih letih dosegel veli

5
(A)moralnost pravnikov v politiki

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2014/6-7

Rubrika: MORALNO RAZUMEVANJE PRAVA

Datum: 1.10.2014

Povzetek: Politična (a)moralnost pravnikov se kaže na več načinov, saj so pravniki lahko politiki v zakonodajni ali izvršni oblasti, funkcionarji v pravosodju, uslužbenci v državnih organih in strankah, oportunistični pozerji in lukrativni svetovalci politikom, pasivni tolerantneži pravnih in etičnih zlorab a...

6
Kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2013/6-7

Rubrika: OD Odvetniki

Datum: 15.10.2013

Povzetek: Prispevek se ukvarja z enim od mnogih vidikov pravne kulture in odvetniške etike - zaupanjem. Avtor ponuja odgovore na dve vprašanji, in sicer, kdo je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica po zakonu o odvetništvu, kodeksu odvetniške poklicne etike in drugih občih vrednotah ter kaj vse ...

7
Politizacija postopkov kandidatur za mednarodne sodniške in nekatere druge evropske funkcije

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2012/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2012

Povzetek: Avtor zagovarja hipotezo, da so postopki nekaterih kandidatur za prestižne evropske funkcije pretirano spolitizirani. Zato predlaga spremembe zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč in uzakonitev preglednega in pravičnega postopka za izbiro evropskega kom...

8
Vpliv mednarodnih pravil na uporabo prava EU

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2011/6-7

Rubrika: IT Iz teorije

Datum: 10.10.2011

Povzetek: Povzetek Prispevek obravnava vpliv mednarodnega prava na evropsko pravo, in sicer s splošnega vidika in v zvezi s konkretnim sporom med Slovenijo in Italijo glede načrtovanih plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Avtor ugotavlja, da Sodišče EU načeloma spoštuje mednarodno pravo in mu prizna

9
Mednarodnopravni argumenti zoper plinske terminale v Tržaškem zalivu v luči prava EU

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/8

Rubrika: ČL Članki

Datum: 15.12.2010

Povzetek: Prispevek lahko služi kot del argumentacije v postopku pred Komisijo in Sodiščem EU zoper načrtovane plinske terminale v izjemno občutljivem Tržaškem zalivu, ki ga bo najverjetneje Slovenija prisiljena sprožiti proti Italiji. Avtor izhaja iz mednarodnega prava v luči prava EU, pri čemer posebno pozo...

10
Zlorabe prava kot vzrok ljudske malodušnosti

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2010/6-7

Rubrika: FP Filozofija prava

Datum: 6.10.2010

Povzetek: . Slovenski etimološki slovar nas poduči, da izhaja glagol zlorabiti iz besednih zvez zlo rabiti in slabo porabljati, kar je dovolj zgovorno tudi v pravnem kontekstu.

11
Pravnik za novo tisočletje

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2009/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 7.10.2009

Povzetek: Pravna kultura v določenem času in v posamezni družbi je v pretežni meri odvisna od pravnikov. Idealen pravnik tretjega tisočletja naj bi bil primerjalnopravno izobražen in interdisciplinarno razgledan, moder, izkušen, etičen, s pravnim občutkom in smislom za pravno vrednotenje, tenkočuten za medkul...

12
Mehanizmi za reševanje sporov glede državnih meja

Avtor: dr. Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2008/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.10.2008

Povzetek: Avtor na začetku opozori na povezanost stvarnega, sosedskega prava z mednarodnim delimitacijskim pravom, potem pa nadaljuje s predstavitvijo diplomatskih sredstev za reševanje mednarodnih sporov. V drugem delu prikaže različna mednarodna sodišča in arbitraže, ki so pristojne za reševanje mejnih prob...

13
Morje in pravo

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2007/6-7

Rubrika: PMP Pomorsko pravo

Datum: 8.10.2007

Povzetek: 1. PROLOG 2. PLANET OCEAN 3. OD HAMURABIJA DO BAN KI-MOONA 4. POMORSKA POLITIKA ZA EVROPSKO (SVETOVNO?) PRIHODNOST 5. EPILOG Povzetek Avtor meni, da bi se naš planet moral imenovati Ocean, kjer ima posebno vlogo Evropa in v njej sredozemska in pomorska država Slovenija. Morje in pomo...

14
Parlament v sistemu delitve oblasti

Avtor: dr. Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2006/6-7

Rubrika: UT Ustava

Datum: 19.10.2006

Povzetek: dr. Marko Pavliha ? 1. UVOD 2. TEMELJNA NAČELA SODOBNIH USTAVNIH UREDITEV 3. RAZMERJE MED DRŽAVNIM ZBOROM IN VLADO PO SLOVENSKI USTAVI 4. SPREMENJEN POLOŽAJ IN VLOGA DRŽAVNEGA ZBORA PO VČLANITVI V EVROPSKO UNIJO 5. MEDIJI KOT ČETRTA VEJA OBLAST 6. KREPITEV PARLAMENTA Z UVEDBO ZBORA POKRAJI...

15
Državni zbor: nosilec ali rušilec pravne države?

Avtor: dr. Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2005/6-7

Rubrika: DR Drugo

Datum: 13.10.2005

Povzetek: Povzetek Temeljna avtorjeva hipoteza je, da lahko Državni zbor kot eden treh nosilcev oblasti razrahlja ali celo spodkoplje temelje pravne države, če ne deluje v skladu z ustavo, poslovnikom, zakoni, etičnimi in moralnimi vrednotami. Opisanih je nekaj primerov iz sedanjega mandata, ki se nanašajo.....

16
Logistično pravo: utopija ali gospodarska nujnost?

Avtor: dr. Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 1.10.2003

Povzetek: 1. UVOD Na dnevih slovenskih pravnikov menda velja običaj, da ima vodja sekcije uvodni referat, v katerem predstavi in zaokroži celotno sekcijo, potem pa se posamezni predavatelji lotijo ožjih tem. V našem primeru bi se takšen pristop izkazal za šepavega, saj smo morali zaradi eksotičnosti temati.....

17
Pozavarovalni izzivi v 201. desetletju našega štetja(*1)

Avtor: dr. Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2003/3-4

Rubrika: ČL Članki

Datum: 13.6.2003

Povzetek: 1. UVOD Prispevek je namenjen nekaterim izzivom (ekonomskim, pravnim, managerskim in drugim) pozavarovalne dejavnosti na pragu tretjega tisočletja oziroma 21. stoletja ali 201. desetletja, če se nam je dovoljeno vsaj na tem mestu malce poigrati s številkami, ki bodo v nadaljevanju bistveno bolj p.....

18
Angleško in slovensko pravno izrazoslovje

Avtor: dr. Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/6-7

Rubrika: DSP Dnevi slovenskih pravnikov

Datum: 9.10.2002

Povzetek: 1. UVOD(*) Angleški jezikoslovec Henry Sweet opisuje jezik kot izražanje idej in njihovo spreminjanje v misli s pomočjo govornih zvokov, ki tvorijo besede in stavke.(*1) Človeški naravni jezik lahko opredelimo kot vsako množico stavkov, ki jo more izdelati slovnica katerega koli danega ali teoretičn...

19
Novo v pravni literaturi

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2002/3-4

Rubrika: KN Knjige

Datum: 13.6.2002

Povzetek: Marko PavlihaGRILC & ILEŠIČ O PRAVU EVROPSKE UNIJE There is nothing new about the desire to unite Europe. Figures from history as diverse as the Roman emperors, Genghis Khan, Napoleon and Hitler have coveted the common objective of taking the Continent as their own. S. Weatherill & P. B...

20
Prometno pravo kot gibalo gospodarstva

Avtor: Marko Pavliha

Publikacija: Podjetje in delo, 2000/6-7

Rubrika: ČL Članki

Datum: 5.10.2000

Povzetek: Marko PAVLIHA doktor pravnih znanosti Fakulteta za pomorstvo in promet 1. UVOD Lahko bi dejali, da je promet gibalo celotnega človeštva, ne zgolj gospodarstva. Vpet je domala v vsako poro našega življenja, saj potujemo na delo in domov, gremo na počitnice, pošiljamo blago in poštne pošiljke...

Počisti vse